Eseti légtér

Mikor kell eseti légteret igényelni?

Az eseti légtér kijelölésének szükségességéről a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I.16.) Korm. rendelet 1. § (3a) bekezdése rendelkezik. A Korm. rendelet értelmében eseti légtér kijelölése szükséges a pilóta nélküli légijárművel vagy állami pilóta nélküli légijárművel végrehajtott repülésekhez. Eseti légteret nem csak a pilóta nélküli repülésekhez kell igényelni, hanem a légiközlekedés biztonságának fenntartása érdekében abban az esetben is, ha a tevékenység veszélyt jelent a légiközlekedés biztonságára (pl. rakéták, lövedékek kilövése esetén), továbbá légi bemutatókhoz, versenyekhez, rendezvényekhez, valamint akkor, ha a repülés nem hajtható végre a a légiforgalmi légtérre meghatározott repülési szabályok szerint.

Az eseti légtér kijelölése iránti kérelem benyújtása

Az eseti légtér kijelölése iránti kérelmet legalább 30 nappal a tervezett repülést megelőzően kell benyújtani a katonai légiközlekedési hatóság (Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály) részére, amelyet postai (1885 Budapest, Pf.: 25.) vagy elektronikus úton (klh@hm.gov.hu) lehet megtenni. 

Tipp: Elektronikus beküldés esetén az üzenetről kérjünk kézbesítési és olvasási visszaigazolást.

Hogyan fizethető be az illeték?

Az általános tételű eljárási illeték magánszemély és gazdasági társaság esetén is 3.000 Ft, amelynek befizetése történhet:

illetékbélyeggel, amelyet a kitöltött kérelemre kell felragasztani, vagy
átutalással, amelyet a HM VGH HM Igazgatásnak a Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámára kell befizetni, az átutalási bizonylat másolatát vagy azt átutalásról szóló dokumentumot csatolni kell a kérelemhez.
számla tulajdonos neve: Magyar Államkincstár
számlaszám: 10023002-01780499-00000000
közlemény rovat: “Eseti légtér igénylésének illetéke.” szöveget kell feltüntetni, továbbá az eseti légteret igénylő ügyfél nevét, lakcímét vagy székhelyét (a kérelemmel megegyezően), és az igényelt eseti légtér kezdőnapjának dátumát.

Tipp: Ha a teljes szöveg nem fér ki a közlemény rovatba, akkor a kérelmező nevét és az eseti légtér kezdődátumát tüntessük fel.

Mire érdemes figyelni az eseti légtér kijelölése iránti kérelem kitöltésekor?

A koordináták megadása:

Az eseti légtér koordinátáit fok, fokperc és fokmásodperc formátumban kell megadni és azok nem tartalmazhatnak tizedesjegyet. A légtér oldalhatárainak megadásakor figyeljünk arra, hogy folytonosan kövessék egymást az alakzat sarokpontjai. A képen látható, hogy ugyanazokkal a koordinátákkal megadott területet más útvonalon bejárva egészen más alakzat rajzolódik ki. 

Érdemes tehát leellenőrizni, hogy az általunk megadott sorrend valóban a kívánt légtérrészt jelöli-e. Ha nem növeli meg jelentősen a terület méretét, célszerű inkább kör alapterületet megadni, annak középpontjával és sugarával. Az alakzat egyszerűségének érdekében érdemes egy adott ponttól számított sugárban vagy néhány sarokponttal megadni az oldalhatárokat.

Például: 47°04’49″N 018°45’56″E koordinátától számított 100 méter sugarú kör vagy  47°13’46″N  21°11’39″E; 47°13’12″N  21°12’53″E; 46°59’44″N  21° 4’36″E; 47° 2’50″N  20°58’14″E

Tipp: Az egyszerűség kedvéért megadhatjuk a koordinátákat a fok, fokperc és fokmásodperc kiírása nélkül: 470449N 0184556E

Az eseti légtér igénybevételének dátuma, a kezdés és befejezés időpontja:

A légtér igénybevételének kezdő dátuma a beadást követő 30. naptól kezdődhet és legfeljebb 30 napra igényelhető. Az időtartam naponta értendő, amelyet UTC-ben kell megadni. Magyarország az UTC+1 időzónában fekszik, így a nyári időszámítás szerint a helyi idő az UTC-től számolva +2 óra, a téli időszámítás szerint +1 óra időeltolódást jelent. Ha ,,SR-SS” kifejezést használunk, vagyis a ,,Sunrise to Sunset” rövidítést, akkor minden nap napkeltétől napnyugtáig vehető igénybe az eseti légtér. 

Például: 2017. Július 22. – 2017. Július 23., naponta 06:00 UTC – 12: 00 UTC vagy 2017. Július 20. – 2017. Július 29. naponta SR-SS

Tipp: Az eseti légteret csak arra az időtartamra igényeljék, ameddig a légteret ténylegesen ki is használják. A rugalmas légtérfelhasználás érdekében ne csak időben, hanem térben is akkora légtér kijelölését kérelmezzék, amely a repülés végrehajtásához valóban szükséges. Ez azért is lényeges, mert így nem foglaljuk indokolatlanul a légteret, lehetőséget adunk mások számára is a légtér használatára, valamint az általunk igényelt eseti légtér is nagyobb eséllyel kerül kijelölésre.

Az eseti légtér alsó és felső magassága:

A légtér magasságának határait minden esetben AMSL-ben kérik, vagyis a tengerszint feletti magasságot kell megadni lábban. Az alsó határ a pilóta nélküli légijárművek esetében jellemzően a földfelszín, tehát használhatjuk a ,,GND” kifejezést. A pilóta nélküli légijárművek esetében az eseti légtér felső határának nem kell 500′-ra végződni, azonban azt ne felejtsük el, hogy az ellenőrzött légtérben a légtér alsó és felső határától 500′ elkülönítést kell tartani. Tehát Budapest CTR területén a GND-1500′ AMSL-re kijelölt eseti légtérben a légijárművek legfeljebb 1000′ AMSL-ig emelkedhetnek.

A pilóta nélküli légijárművek működtetése céljából igényelt eseti légtér esetében 1500′ AMSL magasságtól lefelé az eseti légtér felső határa 100 láb (30 m) többszöröseként megadott AMSL magassággal is kijelölhető.

Például: GND-1200’ AMSL

Tipp: Az eseti légtér felső határának megállapításakor ellenőrizzük le, hogy az eseti légtér felső határa magasabban legyen, mint földfelszín.

A kérelmet érdemes elektronikusan kitölteni a jól láthatóság és áttekinthetőség érdekében.

A légtérigénylés indoka:

A kérelemben értelemszerűen azt a tevékenységet kell megjelölni, amelyet az eseti légtérben végrehajtunk.

Például: Pilóta nélküli légijármű működtetése

A légtérben a légiforgalom szervezéséért felelős személy vagy szolgálat:

A légiforgalom szervezéséért felelős személy vagy szolgálat felelős az indoklásban megjelölt tevékenység közvetlen végrehajtásáért. A szolgálatot jellemzően az állami célú, leginkább katonai műveletek esetén szoktak megjelölni, a polgári légiközlekedésben egy konkrét személyt szükséges megnevezni.

A légtérigénylő felelős személy:

A légtérigénylő személy feladata a kérelem hiánytalan benyújtása, a légtér aktiválása a Budapest ATS Központnál, az indoklásban szereplő tevékenység szervezése, koordinálása, valamint az eseti légtéren történő átrepüléshez való hozzájárulás. A légtérigénylőnek érdemes azt a személyt kijelölni, aki a repülés során végig a helyszínen tartózkodik.

Tipp: A légtérigénylőnek (vagy ha légiforgalom szervezéséért felelős személyt megbíztak) az eseti légtér kezdő és befejező időpontja között folyamatosan elérhetőnek kell lenni.

Mit jelent az ,,eseti légtér aktiválása”?

A légtérigénylőnek az eseti légteret a repülés tényleges megkezdése előtt legalább 30 perccel aktiválnia kell, tehát fel kell vennie a kapcsolatot a Budapest ATS Központtal (a telefonszám az eseti légtér kijelölését tartalmazó határozatban megtalálható). Az aktiválás során meg kell adni a várható kezdési és befejezési időpontot, valamint a várható repülési magasságot. Ezen kívül azt is jelezni kell, ha 30 percig szünetel a repülés.

Tipp: A többi légijárműtől történő tényleges elkülönítés csak az aktivált eseti légtérben valósul meg. A légtérfelhasználóknak az aktív eseti légteret el kell kerülniük.

Mit jelent az ,,eseti légtér lemondása”?

Ha az eseti légtérben befejeződik a repülés, azt szintén Budapest ATS Központnak kel jelenteni.

Tipp: A feladat elvégzését követően ne felejtsük el lemondani az eseti légteret.

Milyen egyéb dokumentumokra lehet szükség az eseti légtér kijelöléséhez?

Az eseti légtér kijelöléséhez annak elhelyezkedésétől függően az alábbi dokumentumok benyújtására lehet még szükség:

biztonsági felmérés
repülőtér nyilatkozata a repülőtér biztonságos üzemeltetéséről
a légtérben illetékes légiforgalmi szolgáltató véleménye a légiforgalmi szolgáltatás biztonságos elláthatóságáról
korlátozott légtér igénybevétele iránti kérelem

Ennek ellenőrzéséhez a légtér kereső programunk tud segítséget nyújtani.

A korlátozott légtérben történő működtetés esetén a korlátozott légtér igénybevétele iránti kérelem kitöltése és beküldése is szükséges, azonban ezt a kérelmet a légiközlekedési hatóság felé, vagyis az NFM számára kell megküldeni. Ennek ügyintézési határideje 21 nap.

Tipp: Ezeket a dokumentumokat az eseti légtér kijelölése iránti kérelemmel együtt kell benyújtani a Honvédelmi Minisztérium részére. Ha a repülőtér nyilatkozata, a légiforgalmi szolgáltató véleménye és a biztonsági felmérés nem kerül beküldésre, hiánypótlásra kerül sor. A hiánypótlás teljesítéséig eltelt idő az ügyintézési határidőbe nem számít be, így érdemes előre beszerezni az említett dokumentumokat.

Fellebbezhetek az eseti légtér kijelölésének elutasítása ellen?

A kérelem elutasítása ellen nincs fellebbezési lehetőség. A határozat ellen csak jogsértésre történő hivatkozással kezdeményezhető annak felülvizsgálata. 

Az eseti légtéren kívül mi szükséges még a pilóta nélküli légijárművek szabályos működtetéséhez?

Az eseti légtéren kívül a pilóta nélküli légijárműnek vagy a pilóta nélküli légijármű vezetőnek érvényes felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.

A pilóta nélküli légijárművek sport,-valamint magáncéltól eltérő alkalmazása esetén a tevékenységet be kell jelenteni a légiközlekedési hatóság (NFM) számára számára. A bejelentéshez szükséges formanyomtatványt a tevékenység megkezdésének tervezett időpontja előtt legalább 3 munkanappal kell eljuttatni a hatóság számára az rpas@nfm.gov.hu email-címre. A dokumentum megtalálható a letöltések menüpont alatt. A hatóság a bejelentésről visszaigazolást küld,  a repülés ezt követően kezdhető meg.

A bejelntés díj-, és illetékmentes.

További információk

Akinek további segítségre van szüksége, küldje meg az eseti légtér kijelölése iránti kérelmet a legter@legter.hu email címre és leellenőrizzük, hogy helyesen töltötte-e ki a kérelmet, valamint további kérdés esetén is állunk rendelkezésre.

Tipp: Kérjük, hogy a HM felé benyújtott eseti légtér kijelölése iránti kérelmeket küldjék meg részünkre annak érdekében, hogy a folyamatban lévő igényekkel kapcsolatos információt feltüntethessük a terkep.legter.hu oldalon. A hozzánk eljuttatott kérelmeket természetesen anonim módon kezeljük, viszont ezzel az eseti légterek egymással való átlapolása miatti elutasítás elkerülhető.

 

Copyright © Légtér.hu Kft.