UAS művelet speciális kategóriában

Műveleti Engedély és Könnyű UAS üzembentartói tanúsítvány UAS-üzembentartóknak

A pilóta nélküli légi járművekkel végzett műveletekre vonatkozó szabályokról és eljárásokról szóló (EU) 2019/947 végrehajtási rendelet három kategóriát határoz meg az UAS-üzembentartók számára, amelyben UAS műveletet végezhetnek. 

Speciális kategóriában szeretnél reptetni, de nem tudod hogyan?

Segítünk megtalálni számodra az ideális megoldást és a megvalósítás során is rendelkezésedre állunk.
ÚJ

Nyílt kategóriájú UAS-művelet(ek)

Nyílt kategóriájú drón műveletről abban az esetben beszélhetünk, ha teljesülnek a következő feltételek:

 • ha a drón rendelkezik C1-C6 osztályjelöléssel, vagy eleget tesz a 2023. július 1-ig tartó átmeneti időre vonatkozó feltételeknek1;
 • ha a drón maximális felszállótömege kevesebb, mint 25 kg;
 • ha a drón az alkategóriának megfelelően a külső személyektől biztonságos távolságban marad, és nem repül át embertömeg felett;
 • ha a drónt a távpilóta egész idő alatt VLOS-ben tartja, kivéve a követési üzemmódban való repülést, valamint az UAS-megfigyelő alkalmazása esetét;
 • ha a drón a földfelszín legközelebbi pontjától számított 120 méteren belül repül, kivéve, ha akadály feletti átrepülésre kerül sor;
 • ha a drón nem szállít veszélyes árut, és nem szór le semmilyen anyagot

… alapján a 2023.07.01-ig tartó átmeneti időszakban az (EU) 2019/945 rendelet szerinti osztályjelöléssel (C1-C6) nem rendelkező, 2023. január 1. előtt forgalomba hozott drónok nyílt kategóriában történő üzemelése a következő feltételek mellett engedélyezett:

a) 500 g-nál kevesebb felszállótömegű drónokkal A1 alkategóriában végzett műveletek, amely során a drón nem repülhet át embertömeg felett, illetve – amennyire az ésszerűen elvárható – külső személy felett és a távpilóta rendelkezik az UAS.OPEN.020 4. pontjának b) alpontjában meghatározott kompetenciaszinttel;

b) 2 kg-nál kevesebb felszállótömegű drónokkal A2 alkategóriában végzett műveletek, amely során a drón
legalább 50 m vízszintes távolságot tart az emberektől; és a távpilóta rendelkezik az UAS.OPEN.030 2. pontjában meghatározott kompetenciaszinttel;

c) 25 kg-nál kevesebb felszállótömegű drónokkal A3 alkategóriában végzett műveletek, amely során a műveletet olyan területen kell végezni, amely a lakott, kereskedelmi, ipari vagy szabadidős területektől legalább 150 méteres biztonságos vízszintes távolságban van és ahol a távpilóta ésszerűen elvárhatja, hogy a pilóta nélküli légi jármű az UAS-művelet teljes ideje alatt nem fog veszélyeztetni külső személyeket, és a távpilóta rendelkezik az UAS.OPEN.020 4. pontjának b) alpontjában meghatározott kompetenciaszinttel.

Amennyiben az a)-c) pontjában előírt feltételek nem teljesülnek a művelet speciális kategóriába tartozik.

Speciális kategóriájú UAS-művelet(ek)

Speciális kategóriájú műveletekről akkor beszélünk, amennyiben a nyílt kategóriájú műveletekre vonatkozó együttes feltételek legalább egyike nem teljesül, továbbá nem kerül sor embertömeg feletti átrepülésre, személyek vagy veszélyes áruk szállítására. Speciális kategóriáról akkor beszélünk, ha az alábbiak közül legalább az egyik feltétel teljesül:

 • ha a drón nem rendelkezik C1-C6 osztályjelöléssel, illetve nem tesz eleget a 2023. július 1-ig tartó átmeneti időre vonatkozó feltételeknek2,
 • ha a drón maximális felszállótömege több, mint 25 kg,
 • ha a drón a művelet során nem tartható az emberektől biztonságos távolságban (50 méter),
 • ha a drón embertömeg felett repülne,
 • ha a drónt a távpilóta nem tudja egész idő alatt VLOS-ben tartani és látótávolságon kívüli (BVLOS) repülés is megvalósul, és nincs lehetőség UAS-megfigyelő alkalmazására,
 • ha a repülési magasság meghaladja a föld felszínének legközelebb eső pontjától számított 120 métert,
 • ha a drón veszélyes árut szállítana vagy azt anyagok szórására használnák.

… alapján a 2023.07.01-ig tartó átmeneti időszakban az (EU) 2019/945 rendelet szerinti osztályjelöléssel (C1-C6) nem rendelkező, 2023. január 1. előtt forgalomba hozott drónok nyílt kategóriában történő üzemelése a következő feltételek mellett engedélyezett:

a) 500 g-nál kevesebb felszállótömegű drónokkal A1 alkategóriában végzett műveletek, amely során a drón nem repülhet át embertömeg felett, illetve – amennyire az ésszerűen elvárható – külső személy felett és a távpilóta rendelkezik az UAS.OPEN.020 4. pontjának b) alpontjában meghatározott kompetenciaszinttel;

b) 2 kg-nál kevesebb felszállótömegű drónokkal A2 alkategóriában végzett műveletek, amely során a drón
legalább 50 m vízszintes távolságot tart az emberektől; és a távpilóta rendelkezik az UAS.OPEN.030 2. pontjában meghatározott kompetenciaszinttel;

c) 25 kg-nál kevesebb felszállótömegű drónokkal A3 alkategóriában végzett műveletek, amely során a műveletet olyan területen kell végezni, amely a lakott, kereskedelmi, ipari vagy szabadidős területektől legalább 150 méteres biztonságos vízszintes távolságban van és ahol a távpilóta ésszerűen elvárhatja, hogy a pilóta nélküli légi jármű az UAS-művelet teljes ideje alatt nem fog veszélyeztetni külső személyeket, és a távpilóta rendelkezik az UAS.OPEN.020 4. pontjának b) alpontjában meghatározott kompetenciaszinttel.

Amennyiben az a)-c) pontjában előírt feltételek nem teljesülnek a művelet speciális kategóriába tartozik.

Engedélyköteles kategóriájú UAS-művelet(ek)

Az UAS-művelet akkor minősül „engedélyköteles” kategóriájú UAS- műveletnek, ha teljesülnek a következő követelmények:

 • ha az UAS tanúsítása az (EU) 2019/945 rendelet 40. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján történt, mert az UAS egy jellemző mérete eléri vagy meghaladja a 3 m-t, és emberek gyülekezete feletti üzembentartásra tervezték;
 • ha az UAS tanúsítása az (EU) 2019/945 rendelet 40. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján történt, mert az UAS-t személyek szállítására tervezték;
 • ha az UAS tanúsítása az (EU) 2019/945 rendelet 40. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján történt, mert az UAS-t veszélyes áruk szállítására tervezték, ami baleset esetén nagy fokú kockázatot jelenthet harmadik felek számára.
 • továbbá, ha a Légiközlekedési Hatóság az elkészített kockázatértékelés alapján úgy ítéli meg, hogy a művelet kockázata nem csökkenthető megfelelően az UAS tanúsítása és az UAS-üzembentartó tanúsítása, valamint adott esetben a távpilóta engedélyezése nélkül.

Speciális kategóriájú műveletek engedélyei

A pilóta nélküli légijárművekkel végzett speciális műveleti kategóriába tartozó tevékenységek esetében az UAS-üzembentartója számára a szabályozás jelenleg három lehetőséget kínál. Ezek:
 • az UAS-üzembentartói nyilatkozat,
 • a műveleti engedély,
 • a könnyű UAS üzembentartói tanúsítvány (LUC)3

UAS-üzembentartói nyilatkozat

Speciális kategóriájú UAS-műveletek végrehajtásához bizonyos esetekben elegendő, ha az UAS-üzembentartó nyilatkozatot ad be a hatóságnak, melyben nyilatkozik a 2019/947 végrehajtási rendelet B. Részének 1. függelékében részletezett standard forgatókönyvnek való megfelelésről.

Ezt a nyilatkozatot az alábbi műveletek esetében lehet beadni:

pilóta nélküli légi járművel végzett műveletek:

i. jellemzően legfeljebb 3 m méretű pilóta nélküli légi járművel VLOS-ben, földi műveleti terület felett, kivéve embertömeg felett;

ii. jellemzően legfeljebb 1 m méretű pilóta nélküli légi járművel VLOS-ben, kivéve embertömeg felett;

iii. jellemzően legfeljebb 1 m méretű pilóta nélküli légi járművel BVLOS-ben, ritkán lakott területek felett;

iv. legfeljebb 3 m-es méretjellemzővel, BVLOS-ben, földi műveleti terület felett;

a föld felszínétől számított 120 méter alatt végzett műveletek:

i. nem ellenőrzött légtérben vagy

ii. az ellenőrzött légtérben, koordinációt és egyedi repülési engedélyt követően, a műveleti területre vonatkozóan közzétett eljárásoknak megfelelően.

Műveleti engedély

Amennyiben az UAS-művelet nem felel meg a nyílt kategóriára vonatkozó általános szabályoknak együttesen, akkor az UAS-üzembentartónak műveleti engedélyt kell szereznie a hatóságtól tevékenysége szabályos végzéséhez.

A műveleti engedély megszerzéséhez az UAS-üzembentartónak a műveleti engedély iránti hatósági kérelem mellett be kell nyújtani a műveletre vonatkozó kockázatértékelést a megfelelő kockázatcsökkentő intézkedésekkel együtt.

A fent említett kockázatértékelésnek összhangban kell lennie a 2019/947 végrehajtási rendelet 11. cikkében részletezett operatív kockázatok értékelésére vonatkozó szabályokkal, illetve tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • UAS-művelet részletes leírása,
 • kockázatok azonosítása,
 • operatív kockázatok értékelése,
 • lehetséges kockázatcsökkentő intézkedések meghatározása,
 • biztonsági célszint meghatározása,
 • kockázatcsökkentés eredményességének értékelése.

Speciális kategória esetén a műveleti engedély nem követelhető meg, amennyiben az UAS-üzembentartója rendelkezik könnyű UAS-üzembentartói tanúsítvánnyal.

Könnyű UAS-üzembentartói tanúsítvány

Az UAS-üzembentartójának lehetősége van könnyű UAS-üzembentartói tanúsítványt (LUC-ot) szerezni, ebben az esetben nincs szüksége külön műveleti engedélyre vagy UAS-üzembentartói nyilatkozat benyújtására. A LUC előnye, hogy az UAS-üzembentartója üzembentartási nyilatkozat benyújtása és műveleti engedély kérelmezése nélkül is engedélyezheti saját műveleteit.

A LUC tanúsítvány megszerzéséhez az UAS-üzembentartónak a műveleti engedélyre vonatkozó feltételeken túl többletkövetelményeknek kell eleget tennie; megfelelő és jóváhagyott szervezettel kell rendelkeznie, biztonság irányítási rendszert kell kidolgoznia és fenntartania, továbbá egy ún. LUC-kézikönyvet benyújtania hatósági jóváhagyásra.

A LUC megszerzéséhez az UAS-üzembentartójának kérelmet kell beadnia a hatósághoz, amely kérelemben az alábbi információkat kell feltüntetni:

 • üzembentartó irányítási rendszerének leírása,
 • szervezeti rendszerének felépítése,
 • repülésbiztonsági menedzsmentrendszer bemutatása,
 • üzembentartót segítő személyek neve,
 • UAS-műveletek engedélyeztetésért felelős személy neve,
 • nyilatkozat a dokumentációk helyességéről.

Szolgáltatásunk

Ahhoz, hogy érdemben tudjunk nyilatkozni a számodra és vállalkozásodnak megfelelő lehetőségről, információra van szükségünk tőled. Szolgáltatásunk lépései:

 • Előzetes felmérés
 • Tanácsadás és konzultáció
 • Megvalósítás

Előzetes felmérés

A lenti kérdőív kitöltésével és elküldésével egy előzetes felmérést készítünk számodra azzal kapcsolatban, hogy mire van szükséged a tevékenységed szabályos és biztonságos keretek közötti végrehajtásához. Az előzetes felmérés tartalmaz egy megvalósítási tervet is és egy részletes árajánlatot arra vonatkozóan, hogy mennyiért készítjük el számodra azokat a feladatokat, amelyek elengedhetetlenek a szolgáltatásod nyújtásához, legyen szó műveleti engedélyről vagy könnyű UAS-üzembentartói tanúsítványról.

Tanácsadás

Szükség esetén online vagy személyes konzultációt is tartunk veled a feladat összetettségének függvényében.

Az előzetes felmérés és tanácsadás díja: 120.000 Ft+ÁFA

Teljeskörű lebonyolítás esetén az előzetes felmérés díját levonjuk a megbízási díjból.

Megvalósítás

Megbízásunk esetén vállaljuk, hogy elkészítjük számodra a műveleti engedély vagy könnyű-üzembentartói tanúsítványhoz szükséges dokumentumokat, akár teljeskörű lebonyolítással, vállaljuk magát a hatósági kérelem elkészítését és az engedély igényléshez szükséges hatósági ügyintézést is, amely magába foglalja a kérelem benyújtásán túl az esetlegesen felmerülő hatósági egyeztetést, illetve hiánypótlási kérelem teljesítését.

Kérdőív

Kérjük, töltsd ki ezt a kérdőívet annak érdekében, hogy a legjobb megoldást tudjuk kínálni neked és vállalkozásodnak. A megadott információkat felhasználva készítjük el számodra az előzetes felmérést és alakítjuk ki ajánlatunkat. 

A *csillagal jelölt szakaszok kitöltése kötelező.