A magyar légtér szerkezete

A magyar légtér

Mindenki, aki repül vagy bármilyen pilóta nélküli légijárművet reptet, az a magyar légteret használja, ezáltal légtérfelhasználóvá válik. A légtér igénybevételére vonatkozó szabályokat minden légijármű vezetőnek, a pilótáknak és a távpilótáknak is be kell tartani.

A légtér az atmoszféra meghatározott része, mely egy adott ország ellenőrzése és irányítása alá tartozik, és ahol a repülőgépek meghatározott szabályok szerint közlekednek.

A magyar légtér hazánk területe felett, az országhatár által közbezárt, egészen a földfelszíntől (GND) a fizikailag igénybe vehető magasságig tart.

Így néz ki a magyar légtér szerkezete

UNL – Unlimited (nincs felső határa)

FL- Flight Level

9500′ AMSL – 9500 láb  közepes tengerszint feletti magasság

GND – Ground (földfelszín)

A légtér összetétele

A fenti ábra alapján látható, hogy a hazai légtér szerkezete a magasság függvényében GND – 9500′ AMSL – FL660 tartományokra osztható fel.

Magyarország államhatára által körbezárt terület feletti, légiközlekedési célra kijelölt légtér meghatározott kiterjedésű légiforgalmi légtérre, időszakosan korlátozott, korlátozott, veszélyes és tiltott légterekre oszlik.

Légiforgalmi légtér

Az ABC betűivel azonosított légterek, amelyeken belül olyan repülések hajthatók végre, amelyek számára a légiforgalmi szolgálatok és a működés szabályai meghatározottak.
A légiforgalmi légtér a légtérben nyújtott légiforgalmi szolgáltatás fajtája alapján ellenőrzött vagy nem ellenőrzött légtérre oszlik.

Ellenőrzött légtér

Olyan légtér, amelyben légiforgalmi irányítás zajlik, fajtái a következők:
 • repülőtéri irányító körzet, amely polgári (CTR) vagy katonai (MCTR) körzet
 • a közelkörzeti irányítói körzet, amely polgári (TMA) vagy katonai (MTMA) körzet
 • egyéb polgári irányítói körzet (CTA)
 • közös felhasználású légtér (RCA/PCA)

nem Ellenőrzött légtér

A légiforgalmi légtér ellenőrzött légtéren kívüli része, mint például a:

 • TIZ
 • Drop zone
 • Koordinált légtér
 • RMZ és TMZ

Ellenőrzött légtér

Polgári repülőtéri irányító körzet - CTR

A polgári repülőtéri irányító körzet föld vagy a víz felszínétől kezdődő térbeli kiterjedéssel rendelkező ellenőrzött légtér. Felső határa megegyezik az adott repülőtéri irányító körzet feletti ellenőrzött légtér alsó határával. (CTR – Aerodrome Control Zone)

Katonai repülőtéri irányító körzet - MCTR

A katonai repülőtéri irányító körzet ellenőrzött légtere a föld vagy a víz felszínétől egy meghatározott felső magasságig terjed. Felső határa megegyezik az adott repülőtéri irányító körzet feletti ellenőrzött légtér alsó határával. (MCTR – Military Aerodrome Control Zone)

Közelkörzeti irányítói körzet - TMA

Olyan légtér, amelyet egy vagy több nagyobb repülőtér közelében létesítettek, alsó határa a földrajzi viszonyoknak és a légiforgalomnak megfelelően változik, de sehol sem alacsonyabb 600 lábnál (200 m) a terep felszíne felett. (TMA – Terminal Control Area)

Katonai közelkörzeti irányítói körzet - MTMA

Alsó határa a földrajzi viszonyoknak és a légiforgalomnak megfelelően változik, de sehol sem alacsonyabb 600 lábnál (200 m) a terep felszíne felett. (MTMA – Military Terminal Control Area)

Polgári irányítói körzet - CTA

A földfelszín felett meghatározott magasságtól kezdődő térbeli kiterjedéssel rendelkező ellenőrzött légtér. (CTA – Control Area)

NEM Ellenőrzött légtér

TIZ - Traffic information Zone

A nem ellenőrzött repülőterek körül kijelölt meghatározott térbeli kiterjedésű légtér, amelyben a repülések számára a repüléstájékoztató és riasztó szolgálatot az érintett repülőtér repülőtéri repüléstájékoztató szolgálata nyújtja.

RMZ - Radio Mandatory Zone

Meghatározott kiterjedésű légtér, amelyben rádióberendezés megléte és használata kötelező.

TMZ - Radio Mandatory Zone

Meghatározott kiterjedésű légtér, amelyben barometrikus magasság továbbítására alkalmas válaszjeladó berendezés megléte és használata kötelező.

Koordinált légtér

A vitorlázó- és siklórepülések céljára az ellenőrzött légtérben kijelölt légtér, amelyben repülések az ellenőrzött légtérben illetékes légiforgalmi szolgálati egység engedélye alapján, koordinációs feladatokat ellátó szervezet közreműködésével hajthatók végre.

Drop zone

Elsődlegesen a gyakorló ejtőernyős ugrások vagy műrepülés védelmének céljából, repülőterek felett kijelölt légtér.

korlátozott légterek

LHR1 és LHR1A

Az LHR1 és LHR1A korlátozott légterek igénybevételéhez a légiközlekedési hatóság engedélye szükséges.

Környezetvédelmi szempontból korlátozott légtér

A korlátozott légtér egyik fajtája, jellemzően természetvédelmi területek felett helyezkednek el. A légtér igénybevételéhez a légiközlekedési hatóság engedélye szükséges, az engedélyeztetési eljárásban a környezetvédelmi hatóságok szakhatóságként vesznek részt.

A környezetvédelmi hatóságok megyei területi felosztás szerint működnek.

Tipp: A korlátozott légterek igénybevétele iránti kérelem és kitöltött minta megtalálható a Letöltések között.

Polgári légijárművek számára korlátozott légtér

A polgári légijárművek részére korlátozott légterek csak a légi kutató-mentő repülések, mentőrepülések, rendészeti vagy bűnüldözés feladata céljából végzett repülések, valamint valós légvédelmi repülések részére vehetők igénybe.

250 kts alatti légijárművek számára korlátozott légterek

A 250 kts sebességű légijárművek nem vehetik igénybe ezeket a korlátozott légtereket.

időszakosan korlátozott légterek

TRA - Temporary Reserved Area

Az időszakosan korlátozott légterekben állami légijárművel olyan repülési tevékenység zajlik, amely veszélyt jelenthet az adott tevékenységben részt nem vevő légijárművek számára.
Az időszakosan korlátozott légterek munkanapokon legkorábban napkelte előtt 30 perccel, legkésőbb pedig helyi idő szerint 24.00 óráig, a munkaszüneti napot, illetve ünnepnapot megelőző munkanapokon legkésőbb helyi idő szerint 17.00 óráig működhetnek. A légterek aznapi és másnapi tervezett igénybevételéről a napi légtérfelhasználási tervben található információ.

Veszélyes légterek

A katonai, a rendvédelmi és az egyéb jogosult szervek feladatainak ellátására igényelhető légtér. A veszélyes légtérben a közzétett üzemidő alatt, külön jogszabályban meghatározott szabályok szerint és az illetékes szolgálat engedélyével lehet repülni. A veszélyes légtérben a közzétett üzemidő alatt légiközlekedés – a veszélyes légtérben folyó tevékenységben részt vevő légijárművek repüléseinek kivételével – nem tervezhető.
A veszélyes légterek a lőterek fölött helyezkednek el, amelyek helyi idő szerint hétfő 06.00 órától péntek 22.00 óra között működhetnek. A légterek tervezett üzemidejét NOTAM-ban közzé teszik, továbbá a https://terkep.legter.hu oldalon is megtekinthetők.

Tiltott légtér

A tiltott légtér a magyar légtérnek azon része, amelyben a légiközlekedés tilos.

Tiltott légtérben való repülést csak az érintett miniszter, vagy a közlekedési hatóság javaslatára, kivételes okból lehet kérelmezni, maximum 8 napig.

Tiltott légtér található Paks és Csillebérc térségében.

Eseti légterek

Eseti légteret olyan tevékenység végzésekor kell kijelölni:

 • ha a tevékenység a légiközlekedés biztonságára veszély jelent (pl. tűzijáték)
 • ha a repülés nem hajtható végre a légiforgalmi légtérre meghatározott repülési szabályok szerint
 • légi bemutatók, rendezvények esetén
 • pilóta nélküli légijárművel és pilóta nélküli állami légijárművel végrehajtott repülésekhez.
Az állandó és eseti légterek kijelölésének folyamatáról, az eljárásrendről és az igénybevétel szabályairól a Légtér képzésünkön további hasznos információt kaphatnak az érdeklődők.

no dronE zone

Olyan légtér, amelyben a pilóta nélküli légijárművek működtetése tiltott. 

 

No Drone Zone légtér található például Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közvetlen közelében.