Eseti légtér tudástár

Kiemelten fontos számunkra, hogy a légtérigénylőket megfelelő ismeretekkel lássuk el a sikeres eseti légtér ügyintézés lefolytatásához. A légtérigénylők ennek érdekében az ingyenesen elérhető légtértérképünk  segítségével tájékozódhatnak többek között arról, hogy az eseti légtér kijelöléséhez milyen mellékletek benyújtása szükséges, továbbá honlapunkról kitöltött formanyomtatvány minták tölthetők le. Mindezek mellett az alábbiakban olvasható eseti légterekről szóló tájékoztató figyelmes áttanulmányozása elégséges ismereteket ad a szükséges dokumentumok önálló összeállításához és az ügyintézés sikeres lebonyolításához.

További tanácsadás, a kérelmek kényelmi szolgáltatásként történő ügyintézése vagy biztonsági felmérés elkészítése ügyében kérje ajánlatunkat vagy tekintse meg árainkat.

Az eseti légtér kijelölése iránti kérelmet, a mellékleteit és az eseti légtér illeték megfizetésének igazolását a katonai légügyi hivatalnak, vagyis a Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály (HM ÁLF) részére legalább 30 nappal a tervezett igénybevétel előtt kell megküldeni.

A katonai légügyi hatóság az alábbi szempontok szerint dönt a kérelem vizsgálatát követően:

 • a kérelem az annak benyújtására jogosult személytől származik;
 • meghatalmazás alapján történő kérelem benyújtás esetén a meghatalmazást csatolta-e az ügyfél;
 • a benyújtott kérelem tartalmi elemei megfelelnek-e az előírásoknak;
 • a benyújtás beérkezésének időbeliségét, és
 • a kérelmezett eseti légtér minden egyéb, más légtéren (jogszabályban kijelölt légterek, és közigazgatási határozattal kijelölt eseti légterek) való átlapolását;
 • a kérelmezett légtér elhelyezkedésétől és kiterjedésétől függő mellékletek meglétét, megfelelőségét.
 • a légiközlekedési hatóság szakhatósági állásfoglalása.

A katonai légügyi hatóság a benyújtott dokumentumok és az eljárási határidők figyelembe vételével dönt az eseti légtér kijelöléséről.

forrás: www.ket.hm.gov.hu

Az eseti légtér kijelölése iránti  kérelem benyújtásának módja:

 • postai úton: Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály, 1885 Budapest, Pf. 25.
 • A HM ÁLF központi elektronikus levelezési címre: klh@hm.gov.hu – 2020. május 30-ig!
 • Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) keretprogram segítségével

Az eseti légtér kijelölése iránti kérelem benyújtásához javasoljuk az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) keretprogram használatát.

Az eseti légtér kérelem benyújtásához elsőként az ÁNYK keretprogram telepítése szükséges, ezt követően az eseti légtér kijelölése iránti nyomtatványt kell telepíteni.
A program és a nyomtatvány elérhető a letöltéseink között.

A kérelem ÁNYK-n keresztül történő benyújtásához ügyfélkapus regisztráció szükséges. A kérelem benyújtható ügyfélkapun vagy cégkapun keresztül is.

Tekintettel arra, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet jelentősen megnehezítheti a regisztrációs szervnél történő személyes megjelenést az ügyfélkapus azonosító létrehozásakor, a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig az eseti légtér kijelölésére irányuló kérelem e-mailben is benyújtható a katonai légügyi hatóság központi e-mail címére (klh@hm.gov.hu). 

(Forrás: ket.hm.gov.hu)

!!! 2021.01.01-től nem kell illetéket megfizetni az eseti légtér igényléséhez. !!!

Az általános tételű eljárási illeték magánszemély és gazdasági társaság esetén is 3.000 Ft, amelynek befizetése történhet:

 • illetékbélyeggel, amelyet a kitöltött kérelemre kell felragasztani, vagy
 • átutalással, amelyet a HM VGH HM Igazgatásnak a Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámára kell befizetni, az átutalási bizonylat másolatát vagy azt átutalásról szóló dokumentumot csatolni kell a kérelemhez.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházással összefüggésben igényelt eseti légtér eljárási illetéke 6000 Ft.

Az átutalás során kitöltendő rovatok:

 • számla tulajdonos neve: Magyar Államkincstár
 • számlaszám: 10023002-01780499-00000000
 • közlemény rovat: “Eseti légtér igénylésének illetéke.” szöveget kell feltüntetni, továbbá az eseti légteret igénylő ügyfél nevét, lakcímét vagy székhelyét (a kérelemmel megegyezően), és az igényelt eseti légtér kezdőnapjának dátumát.

Az IBAN számlaszám: HU 58 1002 3002 0178 0499 0000 0000
A Magyar Nemzeti Bank SWIFT kódja: MANEHUHB

A kérelem elektronikus úton történő megküldése kizárólag átutalással teljesített illeték esetén lehetséges. Amennyiben az illeték illetékbélyegen kerül befizetésre, úgy a kérelmet kizárólag postai úton lehet előterjeszteni. Tekintettel arra, hogy a hatóság az eljárást csak a kérelemre felragasztott eredeti illetékbélyeg megküldését követően indíthatja meg, a kérelem elektronikus úton történő megküldése nem járul hozzá a gyorsabb ügymenethez.

Tipp: Ha a teljes szöveg nem fér ki a közlemény rovatba, akkor a kérelmező nevét és az eseti légtér kezdődátumát tüntessük fel.

Tipp: Az eseti légtér kijelölése iránti kérelmet legkorábban a tervezett igénybevétel előtt 60 nappal érdemes benyújtani, az ennél későbbi időpontra igényelt eseti légtereket a tapasztalatok szerint a hatóság elutasítja.

A szakasz 
A kérelmező adatai

Az A szakaszban az eseti légtér kérelmezőjét kell megadni, aki lehet magánszemély, vállalkozás vagy egyéb szervezet, például egyesület.

Az adószám és adóazonosító jel közül csak az egyiket kell kitölteni. Azon kérelmezők, akik nem rendelkeznek sem adószámmal, sem adóazonosító jellel, mint például az egyesületek vagy külföldi kérelmezők, az adóazonosító jel mezőbe a 00000 00000 értékeket tüntessék fel. Ha a program nem fogadja el ezt az értéket, akkor az első vagy az utolsó mezőbe az 1-es érték kerüljön.

B szakasz
Az eseti légtér oldalhatárainak megadása:

Az eseti légtér oldalhatárainak WGS-84 rendszerű földrajzi koordinátáit fok, fokperc és fokmásodperc formátumban kell megadni. Az eseti légtér oldalhatárainak megadásakor figyelni kell arra, hogy folytonosan kövessék egymást az alakzat sarokpontjai. A képen látható, hogy ugyanazokkal a koordinátákkal megadott területet más útvonalon bejárva egészen más alakzat rajzolódik ki. 

Érdemes tehát leellenőrizni, hogy az általunk megadott sorrend valóban a kívánt légtérrészt jelöli-e. Ha nem növeli meg jelentősen a terület méretét, célszerű inkább kör alapterületet megadni, annak középpontjával és sugarával. Az alakzat egyszerűségének érdekében érdemes egy adott ponttól számított sugárban vagy néhány sarokponttal megadni az oldalhatárokat. Az eseti légtér oldalhatára legfeljebb 10 pontból álló sokszögként adható meg.

Például: 47°04’49″É 018°45’56″K koordinátától számított 100 méter sugarú kör vagy  47°13’46″É  21°11’39″K; 47°13’12″É  21°12’53″K; 46°59’44″É  21° 4’36″K; 47° 2’50″É  20°58’14″K

Tipp: A https://terkep.legter.hu légtérkereső rendszer az eseti légtér oldalhatárait fok, fokperc és fokmásodperc jelek használata nélkül NOTAM formátumban jeleníti meg, tehát ami a térképen 470449N 184556E formátumban szerepel, azt a kérelemben 47°4’49″É  18°45’56″K formában kell feltüntetni.

Az eseti légtér igénybevételének dátuma, a kezdés és befejezés időpontja:

Az eseti légtér igénybevételének kezdő dátuma legkorábban a kérelem beadását követő 30. naptól kezdődhet. Az eseti légteret a tevékenység időtartamára, de legfeljebb 30 napra lehet igényelni.

Az eseti légtér kezdő és záródátuma kétféleképpen adható meg:

 • egybefüggő igénybevétel, amely során a kezdő és záródátum sorába a kezdés és befejezés dátumát is meg kell adni
 • napon belüli időszakos igénybevétel, ebben az esetben a dátumok sorában csak a dátumokat kell megadni, a napi igénybevételt pedig a ,,Naponta” jelölőnégyzetet követő mezőkben kell feltüntetni 

Az időpontokat UTC, vagyis az Egyezményes koordinált világidőben kell feltüntetni. Magyarország az UTC+1 időzónában fekszik, a nyári időszámítás szerint az UTC a helyi időtől (LT) számolva -2 óra, a téli időszámítás szerint -1 óra időeltolódást jelent.

Például: Helyi idő szerint reggel 06:00 óra nyáron 04:00 UTC-nek feleltethető meg.

Tipp: Az eseti légteret csak arra az időtartamra igényeljék, ameddig a légteret ténylegesen ki is használják. A rugalmas légtérfelhasználás érdekében ne csak időben, hanem térben is akkora légtér kijelölését kérelmezzék, amely a tevékenység végrehajtásához valóban szükséges. Ez azért is lényeges, mert így nem foglaljuk indokolatlanul a légteret, lehetőséget adunk mások számára is a légtér igénybevételére, valamint az általunk igényelt eseti légtér is nagyobb eséllyel kerül kijelölésre.

Az eseti légtér alsó és felső magassága:

A légtér magasságának határait minden esetben AMSL-ben kérik, vagyis a tengerszint feletti magasságot kell megadni lábban.

Az alsó határ a pilóta nélküli légijárművek esetében jellemzően a földfelszín, tehát használhatjuk a ,,GND” kifejezést.

A felső határt úgy kapjuk meg, ha a terepszinthez hozzá adjuk a repülési magasságot, majd a kettő összegét átváltjuk a lábban mért tengerszint feletti magasságra. 

Például ha az eseti légtérben a terepszint 120 méter, a repülési magasság a földfelszíntől számított legfeljebb 50 méter, akkor a légtér felső határa kiszámítható a következőképpen: (120+50)*3,37=572,9 láb. Az eseti légtér felső határát 100 lábra kell kerekíteni, tehát a légtér alsó és felső határa a következőképpen alakul: GND-600 láb AMSL

A pilóta nélküli légijárművek esetében az 1500′ AMSL magasság alatt igényelt eseti légterek esetében az eseti légtér felső határának nem kell 500 lábra végződni, azonban az eseti légtér felső határát 100 láb (30 méter) többszöröseként megadott AMSL magasságban kell megadni. 1500′ AMSL feletti eseti légterek azonban csak 500 láb végződően jelölhetőek ki, tehát 1500′ felett csak 2500, 3500,…, 9500′ AMSL magasságokat érdemes megadni az eseti légtér kérelmezése során.
A 9500′ AMSL magasság fölötti eseti légtér igényléseknél az eseti légtér felső határát FL-ben, vagyis Flight Level-ben kell megadni.

Ne felejtsük el továbbá, hogy az ellenőrzött légtérben a légtér alsó és felső határától 500′ elkülönítést kell tartani. Tehát Budapest CTR területén a GND-1500 láb AMSL-re kijelölt eseti légtérben a légijárművek legfeljebb 1000′ AMSL-ig emelkedhetnek. 

Tipp: Az adott terület terepszint tengerszint feletti magasságát például a Google Earth program segítségévél ismerhetjük meg.

C szakasz
A légtérigénylés indoka:

A kérelemben értelemszerűen azt a tevékenységet kell megjelölni, amelyet az eseti légtérben végrehajtunk.

Az eseti légtér csak arra a célra vehető igénybe, amelyre a hatóság kijelölte, tehát a figyelni kell arra, hogy a megfelelő indok kerüljön kiválasztásra. A kérelemben egyszerre több indok is kiválasztható.

Tipp: Például pilóta nélküli légijármű működtetésére kijelölt eseti légtérben nem végezhető egyéb tevékenység. Ha a tevékenység során pilóta nélküli légijármű működtetése mellett tűzijáték is lebonyolításra kerül, akkor a kijelölés indokaként a pilóta nélküli légijármű repültetése mellett a ,,Lövedékek, rakéták légtérbe juttatása” szövegrészt követően fel kell tüntetni a tényleges tevékenység megnevezését, például ,,tűzijáték megrendezése”

A légtérben a légiforgalom szervezéséért felelős személy vagy szolgálat:

A légiforgalom szervezéséért felelős személy vagy szolgálat felelős az indoklásban megjelölt tevékenység közvetlen végrehajtásáért. A szolgálatot jellemzően az állami célú, leginkább katonai műveletek esetén szoktak megjelölni, a polgári légiközlekedésben egy konkrét személyt szükséges megnevezni.

A légtérigénylő felelős személy:

A légtérigénylő személy feladata a kérelem hiánytalan benyújtása, a légtér aktiválása a Budapest ATS Központnál, az indoklásban szereplő tevékenység szervezése, koordinálása, valamint az eseti légtéren történő átrepüléshez való hozzájárulás. A légtérigénylőnek érdemes azt a személyt kijelölni, aki a repülés során végig a helyszínen tartózkodik. A légtérigénylőnek (vagy ha légiforgalom szervezéséért felelős személyt megbíztak) az eseti légtér kezdő és befejező időpontja között folyamatosan elérhetőnek kell lenni.

Ha a légtérigénylő felelős személy és a légiforgalom szervezéséért felelős személy megegyezik, akkor ezt a jelölőnégyzet megjelölésével kell jelezni.

D szakasz 
Mellékletek

A kérelemhez az alábbi mellékelteket kell csatolni:

 • képviseletre való meghatalmazás, ha nem a jogi személy képviseletére jogosult személy jár el
 • 3000 Ft általános tételű illeték megfizetéséről szóló igazolás, ha a szervezet nem illetékmentes – az illeték postai illetékbélyegen történő megfizetése esetén a kérelem csak postai úton nyújtható be
 • az illetékes légiforgalmi szolgáltató véleménye, ha a kérelmezett eseti légtér ellenőrzött légtérrel vagy TIZ légtérrel lapol át, vagy ha ezen légterek határaitól nincs meg a 2,5 NM vagy 1000 láb elkülönítés
 • repülőtér üzembentartó hozzájárulása, ha a kérelmezett eseti légtér Drop Zone légtérrel vagy CTR vagy TIZ légtérrel nem rendelkező repülőtér vonatkoztatási pontjától számított 3 km sugarú kör 2000′ AMSL magasságú légtérrésszel lapol át
 • biztonsági felmérés és annak készítésére jogosult személy alkalmasságának igazolása, amennyiben légiforgalmi szolgáltatói vélemény és/vagy repülőtéri üzembentartói hozzájárulás szükséges az eseti légtér kijelöléséhez

E szakasz 
Kérelem típusa

Annak megjelölése, hogy új kérelem kerül benyújtásra, hiánypótlás teljesítése történik vagy egy beadott kérelem kerül visszavonásra.
Kérelem módosítása és visszavonása esetén az A, B és C szakaszokban az eredeti kérelemmel egyező paramétereket kell feltüntetni.

Csatolmányok kezelése és a kérelem benyújtása

A mezők kitöltése után a mellékeltek csatolása következik, az ,,Adatok” menü ,,Csatolmányok kezelése” gombra kattintva.

A kérelem benyújtása a ,,Kapcsolat a Cég/Hivatali Kapuval” menüben a ,,Nyomtatvány megjelölése elektronikus beküldésre” gombra kattintva, majd ezt követően a ,,Kérelem követlen beküldése” gombra kattintásával tehető meg.

A kérelem XML formátumban exportálható, amely az ,,Adatok” menüben érhető el.

Az eseti légtér kijelöléséhez annak elhelyezkedésétől függően az alábbi dokumentumok benyújtására lehet még szükség:

 • meghatalmazás, ha a kérelmet nem a nem a jogi személy képviseletére jogosult személy írja alá,
 • az illeték befizetéséről szóló igazolás,
 • biztonsági felmérés,
 • repülőtér nyilatkozata a repülőtér biztonságos üzemeltetéséről,
 • a légtérben illetékes légiforgalmi szolgáltató véleménye a légiforgalmi szolgáltatás biztonságos elláthatóságáról.

A légiforgalmi szolgáltatói véleménynek és a repülőtéri hozzájárulásnak nincs formanyomtatványa, az eseti légtér kijelöléséhez szükséges nyilatkozatokat az érintettek saját formátumban állítják elő.

Ennek ellenőrzéséhez a légtér kereső programunk tud segítséget nyújtani.

Tipp: Amennyiben szükséges, a légiforgalmi szolgáltatói véleményt, a repülőtéri hozzájárulást és a biztonsági felmérést az eseti légtér kijelölése iránti kérelemmel együtt kell benyújtani a Honvédelmi Minisztérium részére. Ha ezek a dokumentumok nem kerülnek beküldésre, hiánypótlásra kerül sor. A hiánypótlás teljesítéséig eltelt idő az ügyintézési határidőbe nem számít be, ezért érdemes előre beszerezni az említett dokumentumokat.

Eseti légtér kijelölésével kapcsolatos eljárás illetéke

Az eseti légtér kijelölése iránti kérelem illetéke 3000 Ft, ez a költség minden kérelem benyújtásakor felmerül, kivéve abban az esetben, ha a kérelmező mentesül az illetékfizetés alól (pl. egyesületek). 

Korlátozott légtér igénybevételével kapcsolatos eljárás illetéke

Az LHR1 és LHR1A  korlátozott légtérben, valamint a környezetvédelmi szempontból korlátozott légtérben történő működtetés esetén a korlátozott légtér igénybevétele iránti kérelem kitöltése és beküldése is szükséges, azonban ezt a kérelmet a légiközlekedési hatóság (ITM) számára kell megküldeni. Ennek ügyintézési határideje 21 nap. 

Ha a repülés az LHR1 vagy az LHR1A korlátozott légtérben történik, akkor az eseti légtér illetékén kívül a korlátozott légtér igénybevételéhez szükséges kérelem eljárási díja is felmerül, amelynek illetéke szintén 3000 Ft. A korlátozott légtér igénybevétele iránti kérelmet a légiközlekedési hatóság részére kell benyújtani.

Az illeték leróható:

 • postai illetékbélyegen, ebben az esetben a kérelmet postai úton kell eljuttatni a légiközlekedési hatóság részére: Innovációs és technológiai Minisztérium Légügyi Hivatal 2220 Vecsés, Lincoln út 1., Quadrum Irodaház, földszint vagy
 • átutalással, az alábbi adatokkal: NFM Eljárási illetékbevételi számla 10032000-01012901 közlemény rovat: korlátozott légtér illeték, az igénybevétel kezdődátuma, adószám vagy adóazonosító jel

Az illeték átutalással történő kiegyenlítésekor a kérelem elektronikus úton is benyújtható a caa@itm.gov.hu e-mail címen.

Ha a repülés környezetvédelmi szempontból korlátozott légtérben történik, akkor az eseti légtér kijelöléséhez szükséges a korlátozott légtér igénybevétele iránti engedély is.  A környezetvédelmi szempontból korlátozott légtér igénybevételének engedélyezéséhez a 3.000 Ft  korlátozott légtér illetékén kívül környezetvédelmi szakhatósági eljárási díjat is ki kell fizetni, amelynek összege 18.000 Ft. Ezt a díjat környezetvédelmi hatóságnak, tehát a területileg illetékes megyei kormányhivatalnak kell befizetni. A szakhatósági eljárási díjat átutalással kell kiegyenlíteni.

A környezetvédelmi szempontból korlátozott légteret igénybe vételét a következő esetekben engedélyezik:

 • térképezés céljából történő repülés,
 • mérőkamerás légi fényképezés vagy egyéb, távérzékelési célú repülés,
 • egyéb képrögzítés, felvételkészítés céljából történő repülés,
 • szúnyogirtás, mező- és erdőgazdasági légi munkavégzés céljából végzett repülés,
 • polgári célú légi felderítés és megfigyelés (például vezetékellenőrzés, vadszámlálás) céljából végzett repülés,
 • egyéb, közérdekű célból – így különösen a diplomáciai vagy a nemzetközi jogon alapuló egyéb kiváltságot és mentességet élvező személyek hivatalos látogatása céljából – végzett repülés.

A kérelmen fel kell tüntetni az igénybevétel indokának valamelyikét. Az illetékes kormányhivatalok bankszámlaszáma megtalálható a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 4/2015. (III. 31.) FM rendelet 7. melléklete alapján készült segédletünkben.

Az eseti légtér kijelölése iránti eljárásban a korlátozott légtér igénybevétele iránti engedély kézhezvételét nem szükséges megvárni, az eseti légtér és a korlátozott légtér igénylése történhet párhuzamosan.

Légiforgalmi szolgáltatói díjak

Egyes légiforgalmi szolgálatok a légiforgalmi szolgáltatói vélemény kiállításáért szolgáltatási díjat számítanak fel. 

 • Pécs légiforgalmi szolgáltatói vélemény kiadásának díja: 2.500 Ft+Áfa
 • Pér légiforgalmi szolgáltatói vélemény kiadásának díja: 2.500 Ft+Áfa

Biztonsági felmérés készítésével kapcsolatos díjak

Ha biztonsági felmérés elkészítése is szükséges az eseti légtér kijelöléséhez, kérjük, hogy látogasson el az áraink menüpontba, ahol megtalálja szolgáltatásainkat vagy írjon nekünk a legter@legter.hu e-mail címre.

A katonai légiközlekedési hatóság nem jelölhet ki térben és időben egymással átlapoló eseti légteret, ezért ha olyan légtérrészbe kérelmezünk eseti légteret, ahová más már korábban benyújtotta a kérelmét, a hatóság az eseti légtér kijelölése iránti kérelmet el fogja utasítani.

A kérelem továbbá elutasításra kerül, ha az eseti légtér kijelöléséhez szükséges mellékletek nem kerültek benyújtásra és azok nem lettek pótolva a hiánypótlásban megadott határidő elteltével sem.

Tipp: A https://terkep.legter.hu/ oldalon feltüntetjük a hozzánk eljuttatott eseti légtér igényléseket, ezért a kérelem benyújtásakor érdemes ellenőrizni, hogy van-e már folyamatban lévő, átlapoló igénylés.

A légtérigénylőnek az eseti légteret a tevékenység tényleges megkezdése előtt 30 perccel aktiválnia kell, tehát fel kell vennie a kapcsolatot a Budapest ATS Központtal (a telefonszám az eseti légtér kijelölését tartalmazó határozatban megtalálható). Az aktiválás során meg kell adni a várható kezdési és befejezési időpontot, valamint a várható repülési magasságot. Ezen kívül azt is jelezni kell, ha 30 percig szünetel a repülés.

Tipp: A többi légijárműtől történő tényleges elkülönítés csak az aktivált eseti légtérben valósul meg. 

Az eseti légtér igénybevételével kapcsolatban az alábbi szabályok vannak érvényben:

 • az eseti légteret 30 perccel az igénybevétel előtt aktiválni kell Budapest ATS Központnál, az ATS Központ telefonszáma az eseti légtér kijelöléséről szóló határozaton szerepel
 • az eseti légteret a határozatban kijelölt időtartamon belül lehet aktiválni
 • az eseti légteret csak a határozaton szereplő légtérigénylő aktiválhatja
 • a légtérigénylőnek a tevékenység időtartama alatt folyamatosan elérhetőnek kell lennie
 • a repülés befejeztével az eseti légteret le kell mondani Budapest ATS Központnál
 • az eseti légteret kizárólag a légtérigénylő mondhatja le
 • az eseti légtérben biztosítani kell a légvédelmi készenléti valós repülést végrehajtó légijármű, a kényszerhelyzetben lévő légijármű, a kutató-mentő repülést végző légijármű, a mentőrepülést, a rendészeti vagy bűnüldözési célú repülést végző légijármű, valamint a honvédelmi vagy nemzetbiztonsági érdekből repülést végrehajtó légijármű elsőbbségét

Ha az eseti légtérben befejeződik a repülés, azt szintén Budapest ATS Központnak kell jelenteni.

Tipp: A feladat elvégzését követően ne felejtsük el lemondani az eseti légteret.

A kérelem elutasítása ellen nincs fellebbezési lehetőség. A határozat ellen csak jogsértésre történő hivatkozással kezdeményezhető annak felülvizsgálata. 

Az eseti légtéren kívül a pilóta nélküli légijárműnek vagy a pilóta nélküli légijármű vezetőnek érvényes felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.

A pilóta nélküli légijárművek sport,-valamint magáncéltól eltérő alkalmazása esetén a tevékenységet be kell jelenteni a légiközlekedési hatóság számára. A légiközlekedési hatóság jelenleg az Innovációs és Technológiai Minisztérium szervezeti egysége.
A tevékenység bejelentéséhez szükséges formanyomtatványt a tevékenység megkezdésének tervezett időpontja előtt legalább 3 munkanappal kell eljuttatni a hatóság számára az caa@itm.gov.hu email-címre. A tevékenység bejelentéséhez csatolni kell az eseti légtér kijelöléséről szóló határozatot és a tevékenység végrehajtásáért felelős személy felelősségbiztosításáról szóló igazolást. A dokumentum megtalálható a letöltések menüpont alatt.
A hatóság a bejelentésről visszaigazolást küld,  a repülés ezt követően kezdhető meg.

A bejelentés díj-, és illetékmentes.

A kitöltött eseti légtér kérelmet díjmentesen leellenőrizzük, ha elküldi a legter@legter.hu e-mail címre. 

Az eseti légtér igénylésével kapcsolatos szolgáltatásaink a Szolgáltatások menüpontban találhatók. További konzultáció folytatására előzetes egyeztetést követően kerülhet sor. 

Tipp: Kérjük, hogy a benyújtott eseti légtér kijelölése iránti kérelmeket küldjék meg részünkre annak érdekében, hogy a folyamatban lévő igényekkel kapcsolatos információt feltüntethessük a https:\\terkep.legter.hu oldalon. A hozzánk eljuttatott kérelmeket természetesen anonim módon kezeljük, viszont ezzel az eseti légterek egymással való átlapolása miatti elutasítás elkerülhető.

A biztonsági felmérés készítésének szükségességéről a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. Korm. rendelet 5.§ rendelkezik.

Biztonsági felmérést akkor kell készíteni, ha az eseti légtér:

 1. ellenőrzött légtérben vagy olyan légtérben helyezkedik, amelyben AFIS-t látnak el,
 2. az 1. pontban meghatározott légtér magassági határától kevesebb, mint 1000’-ra (300 m) helyezkedik el,
 3. az 1. pontban meghatározott légterek oldalhatárától kevesebb, mint 2,5 NM-re
  (4,6 km) helyezkedik el 
 4. átlapol egy CTR vagy TIZ légtérrel nem rendelkező repülőtér vonatkoztatási pontjától számított 3 km sugarú kör alapterületű 2000’ AMSL magasságú légtérrésszel vagy
 5. átlapol egy Drop Zone légtérrel

Biztonsági felmérést a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet 4. melléklet 4. pontjában meghatározott képzést elvégező személy készíthet.

Eseti légtér igényléséhez és a tevékenység bejelentéséhez szükséges nyomtatványok és segédletek

Eseti légtér
Tevékenység bejelentés
Korlátozott légtér

A tevékenység bejelentéséhez szükséges formanyomtatvány

Korlátozott légtér

A korlátozott légtér igénybevételéhez szükséges kérelem

Környezetvédelmi szempontból korlátozott légtér igénybevételéhez szükséges kérelem

Az eseti légtér kérelem kitöltésének bemutatása

Segíthetünk az igénylésben?

A hozzánk eljuttatott eseti légtér kijelölése iránti kérelmet díjmentesen leellenőrizzük, illetve kérésre árajánlatot készítünk. A beérkezett, folyamatban lévő eseti légtér igénylések paramétereit (elhelyezkedés, alsó és felső határ, valamint az igénylés időtartama) közzé tesszük a https://terkep.legter.hu légtér kereső oldalunkon annak érdekében, hogy más igénylő ne igényeljen térben és időben egymással átlapoló eseti légteret.