eseti légtér tudástár

ezeket kell tudnod az eseti légtérről!

Kiemelten fontos számunkra, hogy a légtérigénylőket megfelelő ismeretekkel lássuk el a sikeres eseti légtér ügyintézés lefolytatásához. A légtérigénylők ennek érdekében az ingyenesen elérhető légtértérképünk segítségével tájékozódhatnak többek között arról, hogy az eseti légtér kijelöléséhez milyen mellékletek benyújtása szükséges, továbbá honlapunkról kitöltött formanyomtatvány minták tölthetők le. Mindezek mellett az alábbiakban olvasható eseti légterekről szóló tájékoztató figyelmes áttanulmányozása elégséges ismereteket ad a szükséges dokumentumok önálló összeállításához és az ügyintézés sikeres lebonyolításához.
További tanácsadás, a kérelmek kényelmi szolgáltatásként történő ügyintézése vagy biztonsági felmérés elkészítése ügyében kérje ajánlatunkat vagy tekintse meg árainkat.

Kérdéskörök

Hova kell benyújtani az eseti légtér kijelölése iránti kérelmet?

Az eseti légtér kijelölése iránti kérelmet, a mellékleteit és az eseti légtér illeték megfizetésének igazolását a katonai légügyi hivatalnak, vagyis a Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály (HM ÁLF) részére legalább 30 nappal a tervezett igénybevétel előtt kell megküldeni.

A katonai légügyi hatóság az alábbi szempontok szerint dönt a kérelem vizsgálatát követően:

 • a kérelem az annak benyújtására jogosult személytől származik;
 • meghatalmazás alapján történő kérelem benyújtás esetén a meghatalmazást csatolta-e az ügyfél;
 • a benyújtott kérelem tartalmi elemei megfelelnek-e az előírásoknak;
 • a benyújtás beérkezésének időbeliségét, és
 • a kérelmezett eseti légtér minden egyéb, más légtéren (jogszabályban kijelölt légterek, és közigazgatási határozattal kijelölt eseti légterek) való átlapolását;
 • a kérelmezett légtér elhelyezkedésétől és kiterjedésétől függő mellékletek meglétét, megfelelőségét.
 • a légiközlekedési hatóság szakhatósági állásfoglalása.

A katonai légügyi hatóság a benyújtott dokumentumok és az eljárási határidők figyelembe vételével dönt az eseti légtér kijelöléséről.

Hogyan nyújtható be az eseti légtér kijelölése iránti kérelem?

Az eseti légtér kijelölése iránti  kérelem kizárólag elektronikus úton nyújtható be az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) keretprogram segítségével.

Az eseti légtér kérelem benyújtásához elsőként az ÁNYK keretprogram telepítése szükséges, ezt követően az eseti légtér kijelölése iránti nyomtatványt kell telepíteni.
A program és a nyomtatványok elérhetőek a letöltéseink között.

A kérelem ÁNYK-n keresztül történő benyújtásához ügyfélkapus regisztráció szükséges. A kérelem benyújtható ügyfélkapun vagy cégkapun keresztül is.

Milyen költsége van az eseti légtér igénylésének?

2021. február 10-től az eseti légtér igénylésekor a légiközlekedési hatóság szakhatósági eljárásáért 9.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetendő!

A díjat az eseti légtér kijelölésére irányuló eljárás megindítását megelőzően az alábbiak szerint kell fizetni:

 • Név: Innovációs és Technológiai Minisztérium Magyar Államkincstár MÁK

 • Bankszámlaszám: 10032000-00290713-38100004

 • Közlemény: a kérelmező neve, valamint, hogy szakhatósági eljárás.

A szakhatósági eljárás díjának megfizetését igazoló dokumentumot az eseti légtér kérelemhez csatolni kell.

Hogyan kell kitölteni az eseti légtér kijelölése iránti kérelmet?

'A' Szakasz

A kérelmező adatai

Az A szakaszban az eseti légtér kérelmezőjét kell megadni, aki lehet magánszemély, vállalkozás vagy egyéb szervezet, például egyesület.

Ezen kívül fel kell tüntetni a légtérigénylő személy – és ha ilyet megbíztak, akkor a légiforgalom szervezéséért felelős személy – nevét és elérhetőségét. 

A légtérben a légiforgalom szervezéséért felelős személy vagy szolgálat

A légiforgalom szervezéséért felelős személy vagy szolgálat felelős az indoklásban megjelölt tevékenység közvetlen végrehajtásáért. A szolgálatot jellemzően az állami célú, leginkább katonai műveletek esetén szoktak megjelölni, a polgári légiközlekedésben egy konkrét személyt szükséges megnevezni.

A légtérigénylő felelős személy

A légtérigénylő személy feladata a kérelem hiánytalan benyújtása, a légtér aktiválása a Budapest ATS Központnál, az indoklásban szereplő tevékenység szervezése, koordinálása, valamint az eseti légtéren történő átrepüléshez való hozzájárulás. A légtérigénylőnek érdemes azt a személyt kijelölni, aki a repülés során végig a helyszínen tartózkodik. A légtérigénylőnek (vagy ha légiforgalom szervezéséért felelős személyt megbíztak) az eseti légtér kezdő és befejező időpontja között folyamatosan elérhetőnek kell lenni.

Ha a légtérigénylő felelős személy és a légiforgalom szervezéséért felelős személy megegyezik, akkor ezt a jelölőnégyzet megjelölésével kell jelezni.

'B' Szakasz

Az eseti légtér oldalhatárainak megadása

Az eseti légtér oldalhatárainak WGS-84 rendszerű földrajzi koordinátáit fok, fokperc és fokmásodperc formátumban kell megadni. Az eseti légtér oldalhatárainak megadásakor figyelni kell arra, hogy folytonosan kövessék egymást az alakzat sarokpontjai. A képen látható, hogy ugyanazokkal a koordinátákkal megadott területet más útvonalon bejárva egészen más alakzat rajzolódik ki. 

Érdemes tehát leellenőrizni, hogy az általunk megadott sorrend valóban a kívánt légtérrészt jelöli-e. Ha nem növeli meg jelentősen a terület méretét, célszerű inkább kör alapterületet megadni, annak középpontjával és sugarával. Az alakzat egyszerűségének érdekében érdemes egy adott ponttól számított sugárban vagy néhány sarokponttal megadni az oldalhatárokat. Az eseti légtér oldalhatára legfeljebb 10 pontból álló sokszögként adható meg.

Például: 47°04’49″É 018°45’56″K koordinátától számított 100 méter sugarú kör vagy  47°13’46″É  21°11’39″K; 47°13’12″É  21°12’53″K; 46°59’44″É  21° 4’36″K; 47° 2’50″É  20°58’14″K

Tipp: A https://terkep.legter.hu légtérkereső rendszer az eseti légtér oldalhatárait fok, fokperc és fokmásodperc jelek használata nélkül NOTAM formátumban jeleníti meg, tehát ami a térképen 470449N 184556E formátumban szerepel, azt a kérelemben 47°4’49″É  18°45’56″K formában kell feltüntetni.

Az eseti légtér igénybevételének dátuma, a kezdés és befejezés időpontja

Az eseti légtér igénybevételének kezdő dátuma legkorábban a kérelem beadását követő 30. naptól kezdődhet. Az eseti légteret a tevékenység időtartamára, de legfeljebb 7 napra lehet igényelni.

Az eseti légtér kezdő és záródátuma kétféleképpen adható meg:

 • egybefüggő igénybevétel, amely során a kezdő és záródátum sorába a kezdés és befejezés dátumát is meg kell adni
 • napon belüli időszakos igénybevétel, ebben az esetben a dátumok sorában csak a dátumokat kell megadni, a napi igénybevételt pedig a ,,Naponta” jelölőnégyzetet követő mezőkben kell feltüntetni

Az időpontokat UTC, vagyis az Egyezményes koordinált világidőben kell feltüntetni. Magyarország az UTC+1 időzónában fekszik, a nyári időszámítás szerint az UTC a helyi időtől (LT) számolva -2 óra, a téli időszámítás szerint -1 óra időeltolódást jelent.

Például: Helyi idő szerint reggel 06:00 óra nyáron 04:00 UTC-nek feleltethető meg.

Tipp: Az eseti légteret csak arra az időtartamra igényeljék, ameddig a légteret ténylegesen ki is használják. A rugalmas légtérfelhasználás érdekében ne csak időben, hanem térben is akkora légtér kijelölését kérelmezzék, amely a tevékenység végrehajtásához valóban szükséges. Ez azért is lényeges, mert így nem foglaljuk indokolatlanul a légteret, lehetőséget adunk mások számára is a légtér igénybevételére, valamint az általunk igényelt eseti légtér is nagyobb eséllyel kerül kijelölésre.

Az eseti légtér alsó és felső magassága:

Az eseti légtér felső határa megadható a terepszinttől számítva, de ekkor legfeljebb 120 méter lehet a felső határ, illetve az alsó határ ilyenkor mindig a földfelszín. 

Ettől eltérő esetben a légtér magasságának határait AMSL-ben kérik, vagyis a tengerszint feletti magasságot kell megadni lábban.

A tengerszint feletti felső határt úgy kapjuk meg, ha a terepszinthez hozzáadjuk a repülési magasságot, majd a kettő összegét átváltjuk a lábban mért tengerszint feletti magasságra. 

Például ha az eseti légtérben a terepszint 150 méter, a repülési magasság a földfelszíntől számított legfeljebb 50 méter, akkor a légtér felső határa kiszámítható a következőképpen: (150+50)*3,3=656 láb. Az eseti légtér felső határát 100 lábra kell kerekíteni, tehát a légtér alsó és felső határa a következőképpen alakul: GND-700 láb AMSL

A pilóta nélküli légijárművek esetében az 1500′ AMSL magasság alatt igényelt eseti légterek esetében az eseti légtér felső határának nem kell 500 lábra végződni, azonban az eseti légtér felső határát 100 láb (30 méter) többszöröseként megadott AMSL magasságban kell megadni. 1500′ AMSL feletti eseti légterek azonban csak 500 láb végződően jelölhetőek ki, tehát 1500′ felett csak 2500, 3500,…, 9500′ AMSL magasságokat érdemes megadni az eseti légtér kérelmezése során.
A 9500′ AMSL magasság fölötti eseti légtér igényléseknél az eseti légtér felső határát FL-ben, vagyis Flight Level-ben kell megadni.

Ne felejtsük el továbbá, hogy az ellenőrzött légtérben a légtér alsó és felső határától 500′ elkülönítést kell tartani. Tehát Budapest CTR területén a GND-1500 láb AMSL-re kijelölt eseti légtérben a légijárművek legfeljebb 1000′ AMSL-ig emelkedhetnek.

Tipp: Az adott terület terepszint tengerszint feletti magasságát például a Google Earth program segítségévél ismerhetjük meg.

'C' Szakasz

A légtérigénylés indoka

A kérelemben értelemszerűen azt a tevékenységet kell megjelölni, amelyet az eseti légtérben végrehajtunk.

Drónos műveletre igényelt légtérnél fel kell tüntetni a művelet célját az alábbiak szerint:

 • állami szerv feladatának végrehajtása céljából végzett VAGY
 • gazdaságú célú VAGY
 • szabadidős célú 

Az eseti légtér csak arra a célra vehető igénybe, amelyre a hatóság kijelölte, tehát figyelni kell arra, hogy a megfelelő indok kerüljön kiválasztásra. A kérelemben egyszerre több indok is kiválasztható.

Tipp: Például pilóta nélküli légijármű működtetésére kijelölt eseti légtérben nem végezhető egyéb tevékenység. Ha a tevékenység során pilóta nélküli légijármű működtetése mellett tűzijáték is lebonyolításra kerül, akkor a kijelölés indokaként a pilóta nélküli légijármű repültetése mellett a ,,Lövedékek, rakéták légtérbe juttatása” mezőt is meg kell jelölni.

'D' Szakasz

A légtérigénylés indoka

A kérelemhez az alábbi mellékelteket kell csatolni:

 • képviseletre való meghatalmazás, ha nem a jogi személy képviseletére jogosult személy jár el
 • 9.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolás
 • az illetékes légiforgalmi szolgáltató véleménye, ha a kérelmezett eseti légtér ellenőrzött légtérrel vagy TIZ légtérrel lapol át, vagy ha ezen légterek határaitól nincs meg a 2,5 NM vagy 1000 láb elkülönítés
 • repülőtér üzembentartó hozzájárulása, ha a kérelmezett eseti légtér Drop Zone légtérrel vagy CTR vagy TIZ légtérrel nem rendelkező repülőtér vonatkoztatási pontjától számított 3 km sugarú kör 2000′ AMSL magasságú légtérrésszel lapol át
 • biztonsági felmérés és annak készítésére jogosult személy alkalmasságának igazolása, amennyiben légiforgalmi szolgáltatói vélemény és/vagy repülőtéri üzembentartói hozzájárulás szükséges az eseti légtér kijelöléséhez

'E' Szakasz

Nyilatkozatok

A légtérigénylő nyilatkozata minden esetben szükséges arra vonatkozóan, hogy ismeri és  a légtérhasználat során betartja a magánélet védelmére vonatkozó szabályokat.

Ha az eseti légtér igénylése nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás érdekében történik, akkor arról is nyilatkozni kell.

Csatolmányok kezelése és a kérelem benyújtása

A mezők kitöltése után a mellékeltek csatolása következik, az ,,Adatok” menü ,,Csatolmányok kezelése” gombra kattintva.

A kérelem benyújtása a ,,Kapcsolat a Cég/Hivatali Kapuval” menüben a ,,Nyomtatvány megjelölése elektronikus beküldésre” gombra kattintva, majd ezt követően a ,,Kérelem követlen beküldése” gombra kattintásával tehető meg.

A kérelem XML formátumban exportálható, amely az ,,Adatok” menüben érhető el.

Milyen dokumentumokra lehet szükség az eseti légtér kijelöléséhez?

Az eseti légtér kijelöléséhez annak elhelyezkedésétől függően az alábbi dokumentumok benyújtására lehet még szükség:

 • meghatalmazás, ha a kérelmet nem a nem a jogi személy képviseletére jogosult személy írja alá,
 • az igazgatási szolgálatási díj befizetéséről szóló igazolás,
 • biztonsági felmérés,
 • repülőtér nyilatkozata a repülőtér biztonságos üzemeltetéséről,
 • a légtérben illetékes légiforgalmi szolgáltató véleménye a légiforgalmi szolgáltatás biztonságos elláthatóságáról.

A légiforgalmi szolgáltatói véleménynek és a repülőtéri hozzájárulásnak nincs formanyomtatványa, az eseti légtér kijelöléséhez szükséges nyilatkozatokat az érintettek saját formátumban állítják elő.

Ennek ellenőrzéséhez a légtér kereső programunk tud segítséget nyújtani.

Tipp: Amennyiben szükséges, a légiforgalmi szolgáltatói véleményt, a repülőtéri hozzájárulást és a biztonsági felmérést az eseti légtér kijelölése iránti kérelemmel együtt kell benyújtani a Honvédelmi Minisztérium részére. Ha ezek a dokumentumok nem kerülnek beküldésre, hiánypótlásra kerül sor. A hiánypótlás teljesítéséig eltelt idő az ügyintézési határidőbe nem számít be, ezért érdemes előre beszerezni az említett dokumentumokat.

Mikor kell biztonsági felmérést készíteni?

Biztonsági felmérést akkor kell készíteni, ha a kérelmezett eseti légtér:

 • ellenőrzött légtérben vagy olyan légtérben helyezkedik, amelyben AFIS-t látnak el vagy
 • az előző pontban meghatározott légtér magassági határai között kevesebb, mint 1000’ (300 m) van vagy az oldalhatárától kevesebb, mint 2,5 NM-re (4,6 km) helyezkedik el vagy
 • átlapol egy CTR vagy TIZ légtérrel nem rendelkező repülőtér vonatkoztatási pontjától számított 3 km sugarú kör alapterületű 2000’ AMSL magasságú légtérrésszel vagy
 • átlapol egy DropZone légtérrel

A  biztonsági felmérést az EUROCONTROL által nyújtott SAF-SA1 és SAF-SA2 képzéssel rendelkező személy készíti, ezáltal a Légtér.hu által kiállított elemzés megfelel a 26/2007 együttes rendeletben foglalt személyi követelményeknek.

Ha az eseti légtér kijelöléséhez biztonsági felmérést is készíteni kell, a dokumentum elkészítését csak a tevékenység részletes ismertetése esetén vállaljuk.

Milyen engedélyekre lehet még szükség? Milyen további költségek merülhetnek fel az eseti légtér igénylésekor?

Korlátozott légtér igénybevételével kapcsolatos engedély

Az LHR1 és LHR1A  korlátozott légtérben, valamint a környezetvédelmi szempontból korlátozott légtérben történő működtetés esetén a korlátozott légtér igénybevétele iránti kérelem kitöltése és beküldése is szükséges, azonban ezt a kérelmet a légiközlekedési hatóság (ITM) számára kell megküldeni. Ennek ügyintézési határideje 100 nap és legfeljebb 30 nap időtartamra igényelhető. 

A formanyomtatvány és kitöltött mintadokumentum, valamint további hasznos segédanyagok elérhetőek a Tudástár/Nyomtatványok menüpont alatt. A kérelmet e-papíron keresztül kell benyújtani: https://epapir.gov.hu/level/uj  

Ha a repülés környezetvédelmi szempontból korlátozott légtérben történik, akkor az engedélyezéséhez környezetvédelmi szakhatósági eljárási díjat is ki kell fizetni, amelynek összege 18.000 Ft. Ezt a díjat környezetvédelmi hatóságnak, tehát a területileg illetékes megyei kormányhivatalnak kell befizetni. A szakhatósági eljárási díjat átutalással kell kiegyenlíteni.

A környezetvédelmi szempontból korlátozott légteret igénybe vételét a következő esetekben engedélyezik:

 • térképezés céljából történő repülés,
 • mérőkamerás légi fényképezés vagy egyéb, távérzékelési célú repülés,
 • egyéb képrögzítés, felvételkészítés céljából történő repülés,
 • szúnyogirtás, mező- és erdőgazdasági légi munkavégzés céljából végzett repülés,
 • polgári célú légi felderítés és megfigyelés (például vezetékellenőrzés, vadszámlálás) céljából végzett repülés,
 • egyéb, közérdekű célból – így különösen a diplomáciai vagy a nemzetközi jogon alapuló egyéb kiváltságot és mentességet élvező személyek hivatalos látogatása céljából – végzett repülés.

A kérelmen fel kell tüntetni az igénybevétel indokának valamelyikét. Az illetékes kormányhivatalok bankszámlaszáma megtalálható a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 4/2015. (III. 31.) FM rendelet 7. melléklete alapján készült segédletünkben.

Az eseti légtér kijelölése iránti eljárásban a korlátozott légtér igénybevétele iránti engedély kézhezvételét nem szükséges megvárni, az eseti légtér és a korlátozott légtér igénylése történhet párhuzamosan.

Légiforgalmi szolgáltatói díjak

Egyes légiforgalmi szolgálatok a légiforgalmi szolgáltatói vélemény kiállításáért szolgáltatási díjat számítanak fel.

 • Pécs légiforgalmi szolgáltatói vélemény kiadásának díja: 2.500 Ft+Áfa
 • Pér légiforgalmi szolgáltatói vélemény kiadásának díja: 2.500 Ft+Áfa
 • Békéscsaba légiforgalmi szolgáltatói vélemény kiadásának díja: 5.000 Ft+Áfa

Légiforgalmi szolgáltatói díjak

Ha biztonsági felmérés elkészítése is szükséges az eseti légtér kijelöléséhez, kérjük, hogy látogasson el az áraink menüpontba, ahol megtalálja szolgáltatásainkat vagy írjon nekünk a legter@legter.hu e-mail címre.

Mikor utasíthatják el az eseti légtér kijelölése iránti kérelmet?

A katonai légiközlekedési hatóság nem jelölhet ki térben és időben egymással átlapoló eseti légteret, ezért ha olyan légtérrészbe kérelmezünk eseti légteret, ahová más már korábban benyújtotta a kérelmét, a hatóság az eseti légtér kijelölése iránti kérelmet el fogja utasítani.

A kérelem továbbá elutasításra kerül, ha az eseti légtér kijelöléséhez szükséges mellékletek nem kerültek benyújtásra és azok nem lettek pótolva a hiánypótlásban megadott határidő elteltével sem.

Tipp: A https://terkep.legter.hu/ oldalon feltüntetjük a hozzánk eljuttatott eseti légtér igényléseket, ezért a kérelem benyújtásakor érdemes ellenőrizni, hogy van-e már folyamatban lévő, átlapoló igénylés.

Mit jelent az ,,eseti légtér aktiválása”?

A légtérigénylőnek az eseti légteret a tevékenység tényleges megkezdése előtt 30 perccel aktiválnia kell, tehát fel kell vennie a kapcsolatot a Budapest ATS Központtal (a telefonszám az eseti légtér kijelölését tartalmazó határozatban megtalálható). Az aktiválás során meg kell adni a várható kezdési és befejezési időpontot, valamint a várható repülési magasságot. Ezen kívül azt is jelezni kell, ha 30 percig szünetel a repülés.

Tipp: A többi légijárműtől történő tényleges elkülönítés csak az aktivált eseti légtérben valósul meg. 

Mik az eseti légtér igénybevételének szabályai?

Az eseti légtér igénybevételével kapcsolatban az alábbi szabályok vannak érvényben:

 • az eseti légteret 30 perccel az igénybevétel előtt aktiválni kell Budapest ATS Központnál, az ATS Központ telefonszáma az eseti légtér kijelöléséről szóló határozaton szerepel
 • az eseti légteret a határozatban kijelölt időtartamon belül lehet aktiválni
 • az eseti légteret csak a határozaton szereplő légtérigénylő aktiválhatja
 • a légtérigénylőnek a tevékenység időtartama alatt folyamatosan elérhetőnek kell lennie
 • a repülés befejeztével az eseti légteret le kell mondani Budapest ATS Központnál
 • az eseti légteret kizárólag a légtérigénylő mondhatja le
 • az eseti légtérben biztosítani kell a légvédelmi készenléti valós repülést végrehajtó légijármű, a kényszerhelyzetben lévő légijármű, a kutató-mentő repülést végző légijármű, a mentőrepülést, a rendészeti vagy bűnüldözési célú repülést végző légijármű, valamint a honvédelmi vagy nemzetbiztonsági érdekből repülést végrehajtó légijármű elsőbbségét

Mit jelent az ,,eseti légtér lemondása”?

Ha az eseti légtérben befejeződik a repülés, azt szintén Budapest ATS Központnak kell jelenteni.

Tipp: A feladat elvégzését követően ne felejtsük el lemondani az eseti légteret.

Fellebbezhetek az eseti légtér kijelölésének elutasítása ellen?

A kérelem elutasítása ellen nincs fellebbezési lehetőség. A határozat ellen csak jogsértésre történő hivatkozással kezdeményezhető annak felülvizsgálata.

További információk

A kitöltött eseti légtér kérelmet díjmentesen leellenőrizzük, ha elküldi a legter@legter.hu e-mail címre.

Az eseti légtér igénylésével kapcsolatos szolgáltatásaink a Szolgáltatások menüpontban találhatók.

További konzultáció folytatására előzetes egyeztetést követően kerülhet sor. 

Tipp: Kérjük, hogy a benyújtott eseti légtér kijelölése iránti kérelmeket küldjék meg részünkre annak érdekében, hogy a folyamatban lévő igényekkel kapcsolatos információt feltüntethessük a https:\\terkep.legter.hu oldalon. A hozzánk eljuttatott kérelmeket természetesen anonim módon kezeljük, viszont ezzel az eseti légterek egymással való átlapolása miatti elutasítás elkerülhető.

Mikor kell biztonsági felmérést készíteni? Ki készítheti el a biztonsági felmérést?

Biztonsági felmérést akkor kell készíteni, ha az eseti légtér:
 • ellenőrzött légtérben vagy olyan légtérben helyezkedik, amelyben AFIS-t látnak el,
 • az 1. pontban meghatározott légtér magassági határától kevesebb, mint 1000’-ra (300 m) helyezkedik el,
 • az 1. pontban meghatározott légterek oldalhatárától kevesebb, mint 2,5 NM-re (4,6 km) helyezkedik el
 • átlapol egy CTR vagy TIZ légtérrel nem rendelkező repülőtér vonatkoztatási pontjától számított 3 km sugarú kör alapterületű 2000’ AMSL magasságú légtérrésszel vagy
 • átlapol egy Drop Zone légtérrel

Biztonsági felmérést a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet 4. melléklet 4. pontjában meghatározott képzést elvégző személy készíthet.

Hol találhatók a formanyomtatványok és segédletek?

Az eseti légtér igénylésével kapcsolatos dokumentumokat és segédleteket megtalálod a tudástár menüpontunk alatt, a nyomtatványok, segédletek és letölthető anyagok nevű aloldalon.