Távérzékelési engedéllyel kapcsolatos ügyintézés

Távérzékelési engedéllyel kapcsolatos ügyintézés

Cégünk vállalja a távérzékeléshez szükséges engedély beszerzésével kapcsolatos ügyintézést, az alábbiak szerint:

 • a távérzékelési engedély kiadása iránti kérelem elkészítését,
 • a távérzékelés megkezdése előtti bejelentést,
 • a távérzékelést követő jegyzőkönyv leadását, valamint
 • a rendelkezésre álló adatoknak megfelelően a dokumentumok benyújtását a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szervhez.

A távérzékelési engedély kérelem benyújtásához az alábbi adatokat kérjük megadni:

 • a távérzékelés, valamint a fel- és leszállás helyét, a tervezett repülési útvonalat,
 • a végrehajtás tervezett időszakát,
 • a légijármű típusát, üzemben tartójának nevét,
 • a távérzékelés végrehajtójának nevét, címét,
 • a légi távérzékelési tevékenységi engedélyének számát – ez alól kivételt jelent, ha a kérelmező pilóta nélküli légijárművel végez távérzékelést
 • a távérzékelés felhasználási célját,
 • a távérzékelés, a távérzékelő eszközök technikai paramétereit, valamint
 • a távérzékelés folyamata alatt a felvételező eszköz által vett vagy rögzített adatok, képek és jelek távközlési úton való továbbítására vonatkozó kérelem előzetes engedélyhez kötött megjelölését, valamint
 • közpénz felhasználásáról szóló nyilatkozatot.

A távérzékelés megkezdése előtti bejelentést a távérzékelési engedély megléte esetén vállaljuk, ha két nappal a távérzékelés végrehajtása előtt rendelkezésre állnak az alábbi információk:

 • a távérzékelési engedély száma,
 • a légijármű lajstromjele, amennyiben rendelkezik azzal,
 • a fel- és leszállás ideje és helye,
 • a munkaterület megnevezése,
 • a felvételező rendszer típusa, valamint
 • az adattároló, adathordozó eszközök azonosító száma.

A távérzékelést követő jegyzőkönyv leadását pedig a Nyomtatványok és segédletek oldalon elérhető „Légi távérzékelés végrehajtását bejelentő adatlap” megfelelő kitöltését, valamint a dokumentum részünkre történő eljuttatását követően biztosítjuk.

A szolgáltatás díja: 20.000 Ft+ÁFA

Általános információk a távérzékelési engedély ügyintézéséhez kapcsolódóan

A megbízás akkor tekinthető elfogadottnak, ha a Légtér.hu Kft. a megrendelést elektronikus úron visszaigazolja, ennek hiányában a szolgáltatás teljesítésért nem tartozik felelősséggel.

Az ügyintézés során vállaljuk a hiánypótlások és információkérések megválaszolását, azonban a szolgáltatásunk nem tartalmazza a hatóságokkal történő további konzultációt, például a határidő lerövidítésére irányuló kérések vagy a kérelem aktuális állapotára irányuló információ kérések továbbítását. A megrendelést követően a szolgáltatást a jogszabályoknak és szakmai elvárásoknak megfelelően látjuk el, azonban a megbízás nem jelent kötelezettségvállalást sem az engedélyek adott tevékenységekhez szükséges időbeni, sem biztos pozitív elbírálására az illetékes hatóságok által.

Az ügyintézési díjunkat a szolgáltatást teljesítését követően nem áll módunkban visszatéríteni, ha a hatóság nem küld határozatot az eseti légtér kijelöléséről vagy az elutasításról.

A teljesítés időpontja a távérzékelési engedély iránti kérelem és a kapcsolódó dokumentumok benyújtása a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szerv felé. A teljesítést követő 8 napon belül elektronikus számlát állítunk ki, amelyet a megrendelő e-mail címére továbbítunk. A számlán szerepelnek az utaláshoz szükséges adatok. Ha az Ügyfél nem fogad el elektronikus számlát, a papír alapú számla kiállítására és annak postázására 400 Ft+ÁFa díjat számolunk fel.

A szolgáltatás nem tartalmazza a további légiközlekedési vagy egyéb, a tevékenység jogszerű végrehajtásához szükséges további dokumentációk elkészítését és az engedélyek beszerzését.

A szolgáltatással kapcsolatos bővebb tájékoztatás és árajánlatkérés érdekében kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot a legter@legter.hu e-mail címen. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre.