Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

I. A https://legter.hu/shop oldalon alkalmazott általános szerződési feltételek

1. Általános rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Légtér.hu Kft. (a továbbiakban: Eladó) és a legter.hu/shop weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő (a továbbiakban: Vevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a https://legter.hu/shop  weboldalon keresztül történik. Az ÁSZF útján kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, Eladó nem iktatja azt, így a későbbiekben nem hozzáférhető. Eladó nem áll magatartási kódex hatálya alatt. A weboldalon történő vásárlásra a jelen ÁSZF, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozik. A weblapon közölt információk nem minősülnek Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Vevő minősül ajánlattevőnek. A szerződéskötés nyelve a magyar.

2. Felek

Eladó: Cégnév: Légtér.hu Kft. Cégjegyzék száma: 01-09-272264 Adószáma: 25387959-2-43 Székhely: 1112 Budapest, Kőérberki út 36/A Levélcím: 1112 Budapest, Kőérberki út 36/A email: legter@legter.hu Vevő: a weboldalon keresztül vételi ajánlatot tevő, szerződést kötő személy.

3. Megrendelés menete

3.1. A termék kiválasztása Vevő a honlapon szereplő navigáció menü, továbbá a főoldalon szereplő kategória segítésével választhatja ki a termékkategóriákat és ezen belül az egyes termékeket. Vevőnek lehetősége van az oldalon kiemelt termék közvetlen kiválasztására is. A termék adatlapján található a termék részletes ismertetője, ára, fotója, cikkszáma. 3.2 Kosárba helyezés A termék kiválasztását követően Vevő a „Kosárba teszem” gombra kattintva helyezheti – a kiválasztott típusú és mennyiségű – terméket a kosarába. Ezt követően automatikusan megjelenik a kosár tartalma. Amennyiben Vevő további terméket is vásárolna, azt a „Vásárlás folytatása” gombra kattintva teheti meg. 3.3. Kosár megtekintése A kosár tartalma akkor jelenik meg, ha Vevő bármely terméket a kosárba helyezi. A kosár tartalma a megrendelés elküldéséig szabadon módosítható, pl. a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetőek, illetve a rendelni kívánt darabszám megváltoztatható. A rendszer a „Kosár frissítése” gomb megnyomását követően megjeleníti Vevő által megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett termékek árát is. Az egyes termékek felsorolását követően „Kosár összesen” rész alatt található a részösszeg, illetve a megrendelés teljes összege. Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Tovább a pénztárhoz” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást. 3.4. Adatok megadása, ellenőrzése A „Tovább a pénztárhoz” gomb megnyomásával megjelenik a számlázási és szállítási adatok megadását kérő űrlap. Amennyiben regisztrált Vevő, kérjük jelentkezzen be. Felhívjuk figyelmét, hogy a weboldalon regisztráció nélkül van lehetősége a vásárlásra /regisztráció nélkül is lehetőség van a vásárlásra. Számlázási adatok megadása során kérjük a szabályszerű számla kiállítása érdekében ügyeljen a helyes és valós adatok rögzítésére. Vezetéknév, Keresztnév, Utca, házszám, Város, irányítószám, telefonszám, e-mail cím megadása kötelező, cégnév megadása opcionális. Amennyiben a számlázási és szállítási címe eltérő, a „Szállítás másik címre?” jelölőnégyzet bejelölésével megadhatja, hogy milyen névre és címre küldjük a megrendelt terméket vagy termékeket. Amennyiben Vevő regisztrált felhasználó, nem szükséges az „Adatok megadása” résznél leírt folyamat végrehajtása. Ebben az esetben a weboldalon megjelennek az Ön által korábban megadott adatok, melyeket szükség esetén módosíthat. 3.5. Megrendelés véglegesítése Vevő a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Vevő elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul a Vevő és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi. Amennyiben Vevő meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az általa megrendelni kívánt termékeknek, valamint az adatai helyesen szerepelnek, úgy a vásárlás befejezéséhez a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával a Vevő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá, hogy az legter.hu weboldalon található Adatkezelési Tájékoztatót elolvasta és megértette és elfogadja azokat, és hozzájárul az abban foglalt adatkezeléshez. 3.6. Fizetés A weboldalon keresztül megrendelt termékek fizetése online bankkártyás tranzakcióval lehetséges. A “Megrendelés elküldése” gombbal véglegesítheti a rendelést, ekkor a fizetendő összeg ténylegesen levonásra kerül. Tudomásul veszem, hogy a Légtér.hu Kft. (1112 Budapest, Kőérberki út 36/A) adatkezelő által a(z) terkep.legter.hu és legter.hu/shop alkalmazások felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-affTénylegesen ez a személyes adat kerül továbbításra: e-mail cím. 3.7. Visszaigazoló e-mail Amennyiben a fizetés sikeresen lezajlott, úgy a visszaigazoló e-mail egyben a teljesítés megkezdéséről szóló visszaigazoló e-mailként érkezik meg, melyben a vásárolt termék(ek) neve, a végösszeg, a Vevő számlázási és szállítási címe található. A sikeres fizetést követően elektronikus számláját e-mailben megküldjük. 3.8. Ismétlődő fizetés Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban (terkep.legter.hu) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Kereskedő által kezdeményezve történjenek. Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá. A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt. Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.” Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával az érintett hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban (https://legter.hu/shop) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és a Vevő tranzakciónkénti hozzájárulása nélkül a Légtér.hu Kft. által kezdeményezve történjenek. Figyelem! A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Légtér.hu Kft., sem a SimplePay nem fér hozzá. A Légtér.hu Kft. által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Légtér.hu Kft. felel, a Légtér.hu Kft. a fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

4. Adatbevitel során keletkezett hibák javítása

Az adatbeviteli hibák javítására a Megrendelésre szolgáló gombra történő kattintás előtt bármikor lehetőség van. A kosár tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető. Amennyiben a megrendelés elküldését követően szeretne bármin változtatni, úgy azt kérjük, haladéktalanul jelezze felénk a legter@legter.hu e-mail címen. Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért Eladót semminemű felelősség nem terheli.

5. Termék

A termékre vonatkozó lényeges információk, az adott termék oldalán található adatlapon (leírás, további információk) szerepelnek. Felhívjuk a figyelmet, hogy termékek adatlapján megjelenített képek illusztrációként szerepelnek, azok esetenként eltérhetnek a valóságtól. Felhívjuk a figyelmét, hogy a képernyőn megjelenő színek a képernyő-beállítástól és -felbontástól függően különbözhetnek a termék tényleges színétől. A termékre vonatkozó használati útmutató betartása elengedhetetlenül szükséges. A nem megfelelő használat a garancia elvesztését eredményezi.

6. Vételár

Az árak forintban értendők, a feltüntetett összegen felül adó nem kerül felszámításra. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, továbbá a kiegészítők árát sem, amely külön kerül felszámításra. Eladó fenntartja magának a jogot az árak módosítására, a változás a weboldalon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A vételár módosítása nem vonatkozik a változás időpontjában már megrendelt termékekre.

7. Szállítási módok, kézbesítés

Eladó a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalakon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A kiszállítást futárszolgálat a saját szerződési feltételi alapján végzi. A Vásárló köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, valamint sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Az ilyen eseteket kérjük, haladéktalanul jelezze felénk az legter@legter.hu e-mail címen. Kérjük, hogy a sérült termékről, csomagról készült fényképet is mellékelje az e-mailhez! Az át nem vett csomagok szállítási költségét a Vevőre terheljük.

8. Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük.

9. Felelősség

Vevő a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Eladó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és egyéb károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

10. Panaszkezelés, jogérvényesítés

Célunk, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes elégedettsége mellett teljesítsünk. Amennyiben Vevőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy Vevő a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: postai úton: 1088 Budapest, Rákóczi út 11. 3. em. 2. e-mail-ben: legter@legter.hu Az írásbeli panasz 30 napon belül írásban megválaszolásra kerül. Eladó a panaszt elutasító álláspontját megindokolja. Tájékoztatjuk, hogy panaszának elutasítása esetén hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. 10.1. Békéltető Testület Önnek lehetősége van békéltető testülethez fordulni. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. Az eljárásról bővebben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben vagy a békéltető testület honlapján olvashat. A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Fax: 06 (1) 488 21 86 Telefon: 06 (1) 488 21 31 10.2. Egyéb jogérvényesítés Amennyiben Eladó és Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita békés úton nem rendeződik, a 10.1. pontban foglaltakon kívül az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vevő számára:
 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat ellátó járási hivatalnál: A fogyasztók panaszaikkal a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: jarasinfo.gov.hu. Bővebb információt a fogyasztovedelem.kormany.hu oldalon találnak.
 • A fogyasztónak bírósági eljárás kezdeményezésére is lehetősége van

11. Szavatosság és jótállás

Az ÁSZF jelen pontja a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató 45/2014.(II. 26.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján készült.
 1. Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? Ön az Eladó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra Eladó adott okot. Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Ön a gyártóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 1. Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az A) pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Milyen esetben minősül a termék hibásnak? A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
 1. Jótállás
Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával? A termékre a gyártó 24 hónapos garanciát vállal. (A garanciát igazoló tanúsítvány a termékhez mellékelve érkezik.) Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? A jótállás alapján a gyártó által biztosított jogok illetik meg Önt. Mikor mentesül a gyártó a jótállási kötelezettsége alól? A gyártó mentesül a jótállás alól, amennyiben a jótállási jegy nincsen meg, illetve felismerhetetlen. A jótállás nem terjed ki a rendeltetésszerű használatból eredő kopásra, karcokra, természetes elhasználódásra, az idő során az anyag színének elváltozására. A jótállás továbbá nem érvényesíthető, a nem rendeltetésszerű használatból adódó bármilyen elváltozásra. A jótállás nem terjed ki a kopó alkatrészekre, pl. cipzár, csat, pánt. A légiközlekedés során bekövetkezett kárra a jótállás nem terjed ki. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az A) és a B) pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

12. Elállás joga

Az ÁSZF jelen pontja a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. és 2. mellékletében szereplő Elállási/Felmondási mintatájékoztató alapján készült. Amennyiben Ön elállási jogával élni kíván, kérjük a garanciát igazoló tanúsítványt ne távolítsa el a termékről. Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: info@premiumtaska.hu. Ebből a célból felhasználhatja az elállási nyilatkozat-mintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Az elállás joghatásai Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Elállási nyilatkozatminta „Címzett: Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében: * Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: * A fogyasztó(k) neve: A fogyasztó(k) címe: A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) Kelt”

II. A https://terkep.legter.hu oldalon alkalmazott általános szerződési feltételek

A https://terkep.legter.hu oldal használatához el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételek II. és III. fejezetében foglaltakat (a továbbiakban „a térkép feltételei”). Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a dokumentumot. Az ÁSZF határozza meg, hogy Ön mit várhat tőlünk a szolgáltatásaink használata során, valamint azt is meghatározzák, hogy mi mit várunk Öntől. Bár nem tartozik a jelen Feltételek közé, azt javasoljuk, hogy olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat is, mivel ebből a dokumentumból megtudhatja, hogyan frissítheti, kezelheti, exportálhatja és törölheti az adatait.

1. Engedély

Ha betartja a jelen ÁSZF-et, olyan engedélyt biztosít Önnek, amellyel ingyenesen használhatja a https://terkep.legter.hu alábbi funkcióit: -a hatályos jogszabályok szerinti légtérszerkezet megtekintése -Magyarország repülőtereinek megtekintése – eseti légtér oldalhatárainak megrajzolása egy ponttal és a hozzá tartozó sugárral, sokszöggel vagy koordinátákkal – a kijelölt eseti légterek térbeli és időbeni kiterjedésének megtekintése -a Légtér.hu részére továbbított, a katonai légügyi hatóság részére a kérelmező által benyújtott eseti légterek térbeli és időbeni kiterjedése -a kérelmezni kívánt eseti légtérnek más légterekkel való átlapolása -a kérelmezni kívánt eseti légtér kijelöléséhez szükséges dokumentumok listája

2. Előfizetés

Amennyiben Ön előfizet a https://terkep.legter.hu oldal használatára, a fentieken túl az alábbi szolgáltatások igénybevételére is jogosulttá válik: — légtér szerkesztési segédfunkciók: fok-másodperces grid megjelenítése, kör sugarának, oldalhatárának megjelenítése, illesztés meglévő légterek határaihoz (snappelés) – légterek mentése és visszatöltése: saját szerkesztésű légterek mentése, tetszőleges eseti légtér mentése, mentett légterek sajátként történő visszatöltése – időgép: egy évre visszamenőleg is megtekinthető a légtérállapot, ezáltal pl. sajátként elmenthető egy korábbi légtér – notamok teljes terjedelmű megjelenítése, melyek az értesítési telefonszámokat is tartalmazzák – kml/kmz import eseti légtér kijelöléshez – további bemenő koordináta formátumok támogatása: a koordinátátk megadható tizedesfok, fok-perc-másodperc, NOTAM formátum és EOV koordináta formátumokban és a megszerkesztett alakzat koordinátái ezekbe a formátumokba exportálhatók. A weboldalon keresztül megrendelt szolgáltatások fizetése online bankkártyás tranzakcióval lehetséges. Az online bankkártyás fizetések a SimplePay rendszerén keresztül valósulnak meg. A Simple Rendszer üzemeltetője és a Simple szolgáltatás nyújtója az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (OTP Mobil Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.), amely a Magyar Nemzeti Bank (MNB) felügyelete alá tartozik. A “Megrendelés elküldése” gombbal véglegesítheti a rendelést, ekkor a fizetendő összeg ténylegesen levonásra kerül. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff Ténylegesen ez a személyes adat kerül továbbításra: e-mail cím.

3. Tiltott tevékenységek

A https://terkep.legter.hu szolgáltatásra vonatkozó engedély biztosításának egyik feltétele, hogy Ön betartja a jelen ÁSZF előírásait. A https://terkep.legter.hu használatakor Ön (vagy az Ön nevében eljáró fél) nem jogosult arra, hogy: – a https://terkep.legter.hu bármely részét továbbterjessze, illetve a https://terkep.legter.hu rendszerén alapuló új terméket vagy szolgáltatást a Légtér.hu Kft. engedélye nélkül állítson elő , – másolatot készítsen a tartalomról (kivéve, ha ezt kifejezetten megengedi a vonatkozó, szellemi tulajdonjogot szabályozó törvény, ideértve a „méltányos használatra” vonatkozó rendelkezéseket is), – tömegesen letöltse a tartalmat, illetve tömeges feedeket készítsen a tartalomról (vagy ezt bárki másnak lehetővé tegye), – a https://terkep.legter.hu használatával létrehozzon vagy kibővítsen bármely egyéb térképes adatkészletet olyan szolgáltatásban való felhasználás céljából, amely helyettesítheti a https://terkep.legter.hu rendszert, illetve jelentős mértékben hasonló hozzá.

4. Tényleges állapotok, kockázatviselés

A https://terkep.legter.hu térképadatainak, forgalmi adatainak, útvonalterveinek és egyéb Tartalmainak használata során a tényleges állapotok eltérőnek bizonyulhatnak a térképen látható eredményektől vagy tartalomtól, ezért járjon el körültekintően a https://terkep.legter.hu oldal használatakor, illetve az oldalt csak saját felelősségére használja. A tevékenységeiért és azok következményeiért minden esetben Ön viseli a felelősséget.

5. Felelősség korlátozása, kizárása

A Légtér.hu Kft. honlapjának bármely célú látogatását, használatát mindenki saját felelősségére teszi, saját belátása alapján. A honlapon keresztül letöltött és megismert információ felhasználása önkéntes és kizárólag saját kockázatra végzett tevékenység. A honlap látogatásakor – a rákapcsolódással, tallózással, illetve letöltéssel kapcsolatban, közvetlenül, illetve közvetetten vagy véletlenszerűen – felmerülő hibáért, kárért, adatvesztésért, illetve a honlap tartalmi hibáiért vagy hiányosságaiért felelősség sem a Légtér.hu Kft.-t, sem a honlap készítésében és üzemeltetésében résztvevő feleket nem terheli. A honlapon található információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, semmilyen körülmények között sem minősülnek tanácsadásnak, vagy ajánlásnak, a honlap adatai alapján történő légtér igénylés sikerességét a Légtér.hu Kft. garantálni nem tudja, azért felelősséget nem vállal. A honlap adatai alapján készített légtér igényléssel összefüggésben felmerülő vagyoni illetve nem vagyoni kárért a Légtér.hu Kft. felelősséget nem vállal. A http://terkep.legter.hu honlapon található információk felhasználása kizárólag a felhasználó saját felelősségére történik. A honlap adatai a folyamatos aktualizálás következtében rendszeresen változnak, ennél fogva az ott található adatok és információk adott időpontban már meghaladottá válhatnak, vagy pontosításra szorulhatnak. A Légtér.hu Kft. kizárja a felelősségét a honlapján található adatok időszerűségéért, pontosságáért és teljességéért, valamint a honlapján szereplő linkekről elérhető honlapok tartalmáért. A Légtér.hu Kft. továbbá nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre semmiféle kárért, amely az Ön számítógépét vagy egyéb tulajdonát a portálhoz történő kapcsolódás, illetve hozzáférés során éri annak használata, illetve böngészése következtében, ide értve bármely anyag, adat, szöveg, kép, videó vagy hanganyag letöltése során bekövetkező negatív eseményt. Ezen felül a Légtér.hu Kft. nem vállal semmiféle felelősséget a honlap nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, vagy más hasonló okból keletkező közvetlen, vagy közvetett károkért, veszteségekért, költségekért, vagy a honlapon található, vagy azon keresztül elérhető információk pontosságáért, naprakészségéért. A Légtér.hu Kft. a személyes adatokat olyan módon kezeli, amely biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát és bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását.  A Légtér.hu Kft. mint adatkezelő mentesül a kártérítési felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. Az adatokhoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, megváltoztatásával vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy az ilyen jogszerűtlen magatartásokkal összefüggésben keletkezett esetleges károkért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős.

III. Közös rendelkezések

Adatvédelem

Eladó a személyes adatok kezelésekor az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint jár el, mely itt érhető el: https://legter.hu/adatvedelmi-tajekoztato Eladó felhívja a Vevő figyelmét, hogy a weboldalon sütiket (cookie) használ, amelyre külön szabályzat vonatkozik: https://legter.hu/suti-szabalyzat/

Tájékoztatás

Az oldalak használata feltételezi a Vevő részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét, valamint a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Javasoljuk, hogy használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket, friss adatbázissal, és mindenkor telepítse az operációs rendszer aktuális biztonsági frissítéseit. Eladó a fentiekből eredő mindennemű felelősséget és kártérítést kizár. A https://legter.hu weboldal tárhelyszolgáltatója: Websas.hu Kft. (8272 Tagyon, Petőfi Sándor utca 7., cégj. 19-09-515271 Eladó bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalakon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi a legter.hu weboldalon szereplő Adatkezelési Tájékoztató. A webshopban történő vásárlással Vevő elismeri, hogy az Általános Szerződési Feltételekben és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerte, megértette és önmagára nézve kötelezőnek fogadta el.

Vonatkozó jogszabályok

 • A jelen ÁSZF-re a magyar jog előírásai az irányadók, melyek különösen az alábbi jogszabályok:
 • A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
 • A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény;
 • A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm.rendelet