PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰ IRÁNYÍTÓI IGAZOLVÁNY MEGSZERZÉSÉRE FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAM

HA DRÓNNAL PERMETEZEL ERRE A KÉPZÉSRE IS SZÜKSÉGED LESZ!

Elindult a pilóta nélküli légijármű irányítói igazolvány megszerzésére felkészítő tanfolyam!

Integrált képzéseinket folyamatosan indítjuk, hívj minket most a +36 70 450 5960 telefonszámon!

►+36 70 450 5960◄    ►LEGTER@LEGTER.HU◄

A következő képzés időpontja: 2024. február közepe

Képzés díja

A teljes képzés ára 790.000 Ft (Bruttó)

Jelentkezés

A képzésre az oktatas.legter.hu oldalon keresztül tudsz jelentkezni.

Bemeneti feltételek

A képzésre A2 távpilóta vizsga megléte esetén tudsz jelentkezni.

Nincs meg az A2 vizsgád ?

Ne aggódj, nálunk az A2 vizsgára is gyorsan felkészülhetsz!

Kedvezmények

A Légtér.hu növényvédelmi drónpilóta képzésére jelentkezők 10% kedvezményt kapnak a képzés árából!

Miért jelentkezz erre a képzésre?

A növényvédelmi drónpilóta képzés elvégzése mellett ennek a képzésnek az elvégzése is KÖTELEZŐ, csak a sikeres vizsgát követően kerülhetsz be a mezőgazdasági pilóta nélküli légijármű irányítói nyilvántartásba.

Érdemes tudni, hogy a növényvédelmi drónpilóta képzés bemeneti feltétele a pilóta nélküli légijármű irányítói igazolvány megléte.

A képzés célja

A képzés célja, hogy a távpilóta megfelelő szakértelemmel rendelkezzen a tárgyi tevékenység biztonságos elvégzése érdekében a „speciális” kategóriájú UAS-műveletek multikopterrel történő végrehajtásában. A megszerzett kompetenciák alkalmazásával valósuljon meg az UAS jogszerű és biztonságos üzemeltetése. A képesítések megszerzésének alapvető célja az EU rendelet alapján meghatározott ismeretanyag átadása a képzésben résztvevők számára, illetve jelen képzéssel megszerzett ismeretanyagok birtokában, azokra alapulóan, a drón pilóta képessé váljon további, speciális tevékenység elvégzésére

LÉGIJOG - 8 ÓRA

A légiközlekedés szabályozása

 • az EASA és a repülés rendszerének bemutatása,
 • a 2019/945 EU és a 2019/947 EU rendelet
  • a rendeletek hatálya és alkalmazhatóságuk az EU-tagállamokban,
  • a speciális műveleti kategóriára vonatkozó szabályok,
  • a műveleti engedély LUC,
  • kockázatértékelésre vonatkozó szabályok,
  • a sztenderd forgatókönyvek (STS),
  • a predefined risk assessment-ek (PDRA) áttekintése,
  • UAS-üzembentartók nyilvántartása,
  • UAS-üzembentartók felelősségi köre,
  • a távoli pilóta felelősségi köre, és
  • esemény és baleset bejelentése.
 • a közös repülési szabályok (SERA)
 • légtér-besorolások és légtérfoglalási eljárások,
 • légiforgalmi tájékoztató kiadványok és NOTAM.

A magánélet tiszteletben tartása és az adatvédelem

  • a magánélet és az adatvédelem,
  • az adatvédelem alapelvei.

Biztosítás

 • felelősség baleset vagy esemény esetén,
 • az EU rendeleteinek általános ismerete,
 • a biztosításokra vonatkozó esetleges eltérő tagállami követelmények

UAS rendszerek üzembentartása - 24 óra

Operatív eljárások

 • repülés előtti feladatok, felszállás előtti teendők
 • a specific operations risk assessment (SORA) módszertan alapjai és a PDRA-k használata,
 • a műveleti terület és annak környezetének vizsgálata, beleértve a domborzatot és a pilóta nélküli légijármű (továbbiakban: UA) láthatóságát befolyásoló potenciális akadályokat, a műveletbe nem bevont személyek feletti átrepülés kockázatát és a kritikus infrastruktúra feletti átrepülés kockázatát,
 • azon biztonságos terület meghatározása, ahol a távoli pilóta gyakorlati repülést végezhet,
 • a műveleti mennyiségnek viszonylatában a vonatkozó korlátozásoknak és feltételeknek való megfelelés betartására és a tervezett művelet földi kockázat puffere,
 • látótávolságon belüli (VLOS) és látótávolságon kívüli (BVLOS) műveletek, pilóta nélküli légijármű-megfigyelő használata,
 • környezeti és időjárási körülmények (pl.: az UAS teljesítményét befolyásoló tényezők, például elektromágneses zavarok, szél, hőmérséklet ),
 • az időjárás-előrejelzés beszerzési módszerei,
 • az UAS állapotának ellenőrzése, repülésre való felkészítés műszaki-technikai feltételei, külső szemrevételezés és érintéssel történő állapotellenőrzés rendje,
 • akkumulátorok töltésének, cseréjének és tárolásának szabályai,
 • repülés előtti ellenőrzések teendői,
 • repülés biztonságára veszélyt jelentő tényezők,
 • távirányító és az UA közötti adatátvitelt és irányítást biztosító összeköttetés felépítése és biztosítása.

Repülésbiztonság

 • repülésbiztonsági alapfogalmak, a repülésbiztonságot szabályzó normák,
 • az UAS felhasználás repülésbiztonsági kockázatai,
 • a repülési feladatok megkezdése előtt és végrehajtása során betartandó repülés biztonsági rendszabályok, a repülésbiztonsági rendszer működése,
 • a repülés biztonságát befolyásoló döntések,
 • a légiközlekedési események fokozatai,
 • légiközlekedési események jelentése,
 • teendők légiközlekedési esemény bekövetkezésekor,
 • a légiközlekedési eseménykivizsgálás alapelvei és lépései.

 Navigáció

  • térképek, légiforgalmi térképek (1:500000, 1:250000, alacsony szintű átrepülési térképek), jelek, jelölések, alapfogalmak,
  • a repülés magasságai, mérésének elve, mértékegységek,
  • a repülés sebességei, meghatározásuk módszerei, mértékegységei,
  • az útvonaltervezés sajátosságai, módszerei,
  • navigációs és útvonalszámítások gyakorlása,
  • navigációs eszközök, és korlátjaik (GNSS, inerciális rendszer),
  • technikai fejlesztések     (geo-fencing,      UTM-rendszer,      automata     üzemmódok, azonosítási megoldások, felderítő/elkerülő rendszerek).

UAS rendszerek általános ismerete - 12 óra

Általános ismeretek

 • alapvető repüléselméleti ismeretek, aerodinamika alapjai,tipikus UAS kialakítások,
 • UAS-ok fő szerkezeti elemei és azok működése,
 • UAS-ok műszaki-technikai jellemzői, szerkezeti felépítésük, fedélzeti eszközök, berendezések működési elve, főbb paraméterei
 • elektromos motorok
 • teljesítmény jellemzők
 • akkumulátorok típusai, jellemző
 • távirányítás
  • jel elvesztése és rendszerhiba-protokollok – az állapot megértése és a programozott válaszok megtervezése, mint például hazatérés, várakozás, azonnali leszállás,
  • repülésirányítási módok,
  • repülés megszakítási módok
 • repülési időt befolyásoló tényezők,
 • a repülési tervek előkészítésének lépései,
 • útvonaltervezés módjai,
 • autonóm repüléshez szükséges programozási eljárások,
 • az autonóm rendszerek megfelelő módon való programozása,
 • gyártók által előírt szabályok, követelmények
  • biztonságos tárolás,
  • karbantartás,
  • üzembe helyezés
  •  
 •  

Meteorológia - 12 óra

Általános meteorológiai ismeretek

  • a légkör felépítése, összetevői,
  • alapvető hatások, melyek meghatározzák a légkörben lejátszódó jelenségeket,
  • légköri jelenségek alapvető hajtóerői, azok gyakorlati következményei,
  • repülésmeteorológiai tényezők      legfontosabbjainak      elméleti      és      gyakorlati következményei,
  • az UAS      beavatkozásokat      alapvetően     meghatározó      hőmérséklet      elméleti összefüggések és ezek gyakorlati jelentősége, mérési módszerei.

Időjárási hatások az UAS-ra, UAS repülésekre veszélyes időjárási jelenségek a légkörben,

 • erős szél,
 • viharos szél,
 • turbulencia jelensége és fajtái,
 • légijárművek jegesedése és fajtái,
 • rossz látási viszonyok kialakulása,
 • a köd különböző fajtái,
 • a szél változása a magassággal,
 • horizontális és vertikális szélnyírás,
 • alacsony felhőalapok kialakulása,
 • csapadék kialakulása és fajtái,
 • zivatar és zivatarok fajtái, zivataros kifutószél, zivatarhoz kapcsolódó egyéb jelenségek,
 • naptevékenység hatása.

Regionális időjárási hatások

 • egy adott térségre jellemző időjárás sajátosságai, aktuális időjárási jelenségek elérése, értelmezése,
 • a tengeri-parti szél,
 • hegy-völgyi cirkuláció,
 • a felemelkedő levegő adiabatikus változásai,
 • orografikus hatások,
 • felszíni érdesség hatására kialakuló szélváltozások.

Időjárás előrejelzési produktumok és értelmezésük

 • UAS repülésekhez szolgáltatott előrejelzések és veszélyjelzések értelmezése,
 • a meteorológiai távérzékelési eszközök (radar, műhold, villámlokalizációs rendszerek, Sound Detection And Ranging azaz SODAR) által nyújtott információk értelmezése,
 • alacsony szintű repülésben felhasználható repülésmeteorológiai táviratok (METAR, SPECI, TAF),
 • alacsony szintű repülésben felhasználható térképek, (alacsonyszintű szignifikáns térkép, széltérkép, táblázatos formák) ismerete,
 • az Országos      Meteorológiai       Szolgálat,      mint      tanúsítvánnyal      rendelkező repülésmeteorológiai szolgáltató által nyújtott információk ismerete, elérése.

Emberi tényezők - 4 óra

Az emberi teljesítőképesség és korlátai

 • anatómiai, élettani és pszichológiai alapismeretek,
 • orvosi alkalmasság,
 • a döntéshozatali mechanizmus megismerése,
 • tanulás, tudásszint,
 • érzékelés (például távolság, magasság, sebesség, tudatosság),
 • fáradtság (pl. repülési idő munkaidőn belül, cirkadián ritmus, munkahelyi stressz,
 • figyelem (zavaró tényezők kiküszöbölése, szkennelési technikák),
 • környezeti tényezők (például időjárási hatások, például hőmérséklet, szél a távirányítón, látásváltozás a tájolástól a nap felé),
 • csapatmunka
  • a CRM bemutatása,
  • UAS pilóták belső és külső együttműködési eljárásai,
  • feladatmegosztás,
  • vezetési képesség,
  • helyzetértékelés,
  • helyzettudatos döntés előkészítés folyamata,
  • csoport tagjainak szerepe,
  • csoporton belüli szerepek kiosztása,
  • bizalom, interperszonális kapcsolatok,
  • biztonsági szemlélet,
  • csapatépítés,
  • segítségnyújtás rendellenesség alkalmával.
 • a stressz tünetei és felismerése
  • normál és rendellenes helyzetek,
  • a személyiség szerepe a stressz kezelésében,
  • Team resource management (TRM), Critical  incident stress management
  • segítség kérés és nyújtás fokozott stressz esetén,
 • az emberi hiba
  • a hiba és biztonság kapcsolata,
  • a hiba típusai,
  • a hibára hajlamosító körülmények.
 • szóbeli és nem szóbeli kommunikáció.

UAS rendszerek -16 óra

Gyakorlati oktatás

  • fel- és leszállóhely kiválasztása,
  • repülés tervezés, útvonal programozás,
  • időjárási körülmények felmérése és figyelembe vétele,
  • UAS kiszolgálása, repülésre való felkészítése,
  • UAS repülés előtti ellenőrzése,
  • a mydronespace applikáció és használata,
  • felszállás,
  • emelkedés és süllyedés,
  • fordulózási technikák,
  • magasságtartás,
  • légijármű tömegének hatása a repülési tulajdonságokra, feladatok végrehajtása különböző felszálló tömeggel,
  • útvonal repülése manuálisan,
  • útvonal repülése autonóm funkciók használatával,
  • látótávolságon belüli (VLOS) repülés,
  • látótávolságon kívüli (BVLOS) repülés,
  • akadályok megközelítése, biztonságos távolságtartás,
  • légtér és műveleti terület figyelése, ütközések elkerülése,
  • légiforgalmi kommunikáció,
  • pilóta nélküli légijármű-megfigyelő használata,
  • vészhelyzeti eljárások,
  • UAS irányítása GPS jelet nem használó (pl.: ATTI) repülési módban,
  • leszállás,

HELYSZÍNEK

Gyakorlati képzéseink helyszíne Hajmáskér és Mikepércs, de megfelelő csoportlétszám esetén kihelyezett gyakorlatot is biztosítunk.

MAGABIZTOS TUDÁS

A gyakorlati képzések kiscsoportos foglalkozás keretében valósulnak meg. A magabiztos tudás megszerzését gyakorlott drónpilóták biztosítják.

Műveleti engedély? luc?

A drónos permetezés kizárólag az EU rendelet szerinti SPECIÁLIS kategóriában hajtható végre. Ehhez műveleti engedélyre vagy LUC-ra lesz szükséged.

Cégünk referenciával rendelkezik a speciális kategóriára vonatkozó engedélyek beszerzésében is.

Ne kockáztass, bízd ránk az engedélyeztetést is !

Mezőgazdasági pilóta nélküli légijármű irányítói nyilvántartás

A pilóta nélküli légijárművekkel végzett mezőgazdasági repülések szabályait a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet tartalmazza. 

Pilóta nélküli légijárművel történő mezőgazdasági repülést csak a mezőgazdasági pilóta nélküli légijármű irányítói nyilvántartásban szereplő személy végezhet.

Mezőgazdasági pilóta nélküli légijármű irányítói nyilvántartásba az jegyezhető be, aki: 

 • pilóta nélküli légijármű irányítói igazolvánnyal rendelkezik, valamint

 • pilóta nélküli légijárműves növényvédelmi alapképzést elvégezte.