Modellreptér program

Cégünk a Modellreptér program keretében a Drónpilóták Országos Egyesületével együttműködve támogatja a modellező közösségek működését. A program a pilóta nélküli légijárművekre vonatkozó átfogó szabályozás hatályba lépéséig a hobbipilóták számára már meglévő és új modellrepterek létrehozásában nyújt segítséget, megteremtve ezzel a legális tevékenység lehetőségét.

A modellreptér program keretein belül térítésmentesen vállaljuk azon egyesületek és közösségek légtérigényléseivel kapcsolatos ügyintézés teljeskörű lebonyolítását, akik részt vesznek ebben a programban.

A programban való részvétel feltételei:

Az eseti légtér kijelöléséhez szükséges feltételek:

A program keretein belül a Légtér.hu díjmentesen az alábbiakat vállalja:

Fontos tudni, hogy az egyesületek illetékmentességben részesülnek abban az esetben, ha az egyesület az alapszabályában meghatározott céljaik teljesítésének érdekében élnek az illetékmentességgel. Továbbá az egyesületnek az eljárás kezdeményezésekor írásban nyilatkoznia kell arról, hogy az eljárás megindítását megelőző évben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Ugyanakkor az egyesületek azonban a szakhatósági eljárási díjak (pl. környezetvédelmi szempontból korlátozott légtér igénybevételéhez szükséges kérelem szakhatósági díja) megfizetése alól nem mentesülnek, az ilyen jellegű költségeket a közösségek és az egyesületek helyett nem tudjuk átvállalni.

A Modellreptér Programban kizárólag a hobbi és szabadidő eltöltésének céljából igényelt eseti légterekkel kapcsolatos ügyintézés lebonyolítását vállaljuk térítésmentesen, amennyiben a repüléshez nem kapcsolódik üzleti tevékenység. Az eseti jellegű, rendezvényekhez kapcsolódó eseti légterek igénylése nem tartozik a Modellreptér Program kereteibe. A programban továbbá nem vehetnek részt azok a személyek és gazdasági társaságok, akik az eseti légtérben sport,- valamint magáncéltól eltérő, haszonszerzésre irányuló tevékenységet folytatnak.

További információért és a programban való részvételhez a legter@legter.hu email címen várjuk a megkereséseket.