Modellreptér Program

Cégünk támogatja a modellező közösségek működését olyan módon, hogy   a pilóta nélküli légijárművekre vonatkozó átfogó szabályozás hatályba lépéséig a hobbipilóták számára már meglévő és új modellrepterek létrehozásában nyújt segítséget, megteremtve ezzel a legális tevékenység lehetőségét.

A modellreptér program keretein belül térítésmentesen vállaljuk azon egyesületek és közösségek légtérigényléseivel kapcsolatos ügyintézés lebonyolítását, akik részt vesznek ebben a programban.

A programban való részvétel feltételei:

 • 10 fő nyilatkozata arról, hogy a felhasználók az adott légtérben pilóta nélküli légijárművel rendszeresen hobbi és szabadidő eltöltése céljából repülnek
 • az igényelt időszakban legalább kétszeri eseti légtér aktiválás
 • szükség szerint az eseti légtér kijelölésében érintett repülőtér üzemben tartónak vagy a légiforgalmi szolgáltatónak a hozzájárulásának beszerzése (azokban a légterekben, ahol a Hungarocontrol Zrt. az illetékes légiforgalmi szolgáltató, cégünk vállalja a légiforgalmi szolgáltató véleményének beszerzését)
 • a légteret igénybe vevő felhasználók nyilatkozata a felelősségbiztosítás meglétéről
 • kérjük, hogy cégünket az egyesületük honlapján vagy Facebook oldalán támogatóként tüntessék fel

Az eseti légtér kijelöléséhez szükséges feltételek:

 • az igényelt eseti légtér oldalhatárai WGS 84 rendszerben megadva
 • az igényelt eseti légtér felső határa
 • napnyugtán túl történő működés esetén annak jelzése
 • egy légtérigénylő felelős személy neve, aki üzemidőben telefonon elérhető, ez a személy felelős a légtérben a légiforgalom szervezéséért felelős teendőkért (az eseti légtér aktiválása és lemondása)
 • a civil szervezet meghatalmazása az ügyintézéshez
 • a civil szervezet elnökének nyilatkozata arról, hogy az eljárás megindítását megelőző évben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.

A program keretein belül a Légtér.hu díjmentesen az alábbiakat vállalja:

 • az eseti légtér igényléseket a megállapodást követően néhány napon belül megkezdjük
 • az igényelt eseti légtereket 30 naponként meghosszabbítjuk
 • szükség szerint a biztonsági felmérést elkészítjük
 • az eseti légtér kijelöléséről értesítést küldünk
 • a tevékenységet érintő jogszabályi változásokkal kapcsolatosan tájékoztatót küldünk

A program keretin belül vállaljuk a hiánypótlások és hatósági információkérések megválaszolását, azonban a szolgáltatásunk nem tartalmazza a hatóságokkal történő további konzultációt, például a határidő lerövidítésére irányuló kérések vagy a kérelem aktuális állapotára irányuló információ kérések továbbítását. A szolgáltatást a jogszabályoknak és szakmai elvárásoknak megfelelően látjuk el, azonban a megbízás nem jelent kötelezettségvállalást sem az engedélyek adott tevékenységekhez szükséges időbeni, sem biztos pozitív elbírálására az illetékes hatóságok által.

Fontos tudni, hogy az egyesületek illetékmentességben részesülnek abban az esetben, ha az egyesület az alapszabályában meghatározott céljaik teljesítésének érdekében élnek az illetékmentességgel. Továbbá az egyesületnek az eljárás kezdeményezésekor írásban nyilatkoznia kell arról, hogy az eljárás megindítását megelőző évben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Ugyanakkor az egyesületek azonban a szakhatósági eljárási díjak (pl. környezetvédelmi szempontból korlátozott légtér igénybevételéhez szükséges kérelem szakhatósági díja) megfizetése alól nem mentesülnek, az ilyen jellegű költségeket a közösségek és az egyesületek helyett nem tudjuk átvállalni.

A Modellreptér Programban kizárólag a hobbi és szabadidő eltöltésének céljából igényelt eseti légterekkel kapcsolatos ügyintézés lebonyolítását vállaljuk térítésmentesen, amennyiben a repüléshez nem kapcsolódik üzleti tevékenység. Az eseti jellegű, rendezvényekhez kapcsolódó eseti légterek igénylése nem tartozik a Modellreptér Program kereteibe. A programban továbbá nem vehetnek részt azok a személyek és gazdasági társaságok, akik az eseti légtérben sport,- valamint magáncéltól eltérő, haszonszerzésre irányuló tevékenységet folytatnak.

A Modellreptér Program ebben a formában megszűnt, köszönjük a megértést!