Hatályba lépett a 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendeletet módosítása

 

A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendeletet a hazai légiközlekedés egyik alapvető jogszabályának tekinthetjük, hiszen ez a rendelet tartalmazza a magyar légtér szerkezetét. A rendelet kitér arra, hogy Magyarországon milyen típusú légterek találhatóak és bizonyos légterek esetében kitér arra is, hogy milyen feltételek teljesülése esetén lehet azokat igénybe venni. E rendelet tartalmazza az összes légteret azok legfontosabb paramétereivel.

A rendelet legutóbbi módosítása a légiközlekedés valamennyi felhasználóját érintette. Tekintettel arra, hogy a pilóta nélküli légijárművek működtetésének jogszabályi feltételei hiányosak és az eseti légterek túlnyomó többségét az ilyen típusú felhasználások számára igénylik, ezért az eseti légtérrel kapcsolatos változások leginkább az ezeknek az eszközöknek az üzembentartóit érintette.

A hatályba lépést követően már nem csak akkor lesz szükség az illetékes légiforgalmi szakszolgálat véleményének beszerzésére és biztonsági felmérés elkészítésére, ha a kérelmezett eseti légtér olyan légteret érint, ahol a műszeres repülési eljárások engedélyezettek, hanem mindenhol, ahol AFIS szolgálatot nyújtanak. Természetesen továbbra is szükséges ezeknek a dokumentumoknak a kérelemhez mellékelése, ha az említett légterek magassági határaitól kevesebb mint 1000’-ra vagy annak oldalhatáraitól kevesebb mint 2,5 NM-re helyezkedik el a kérelmezett eseti légtér. Mindemellett ha az eseti légtér átlapol egy CTR vagy TIZ légtérrel nem rendelkező repülőtér vonatkoztatási pontjától számított 3 km sugarú kör alapterületű 2000’ AMSL magasságú légtérrésszel, csatolni kell a repülőtér üzemben tartójának véleményét a  repülőtér biztonságos működésének végrehajthatóságáról, valamint a biztonsági felmérést. A biztonsági felmérést csak a jogszabályban foglalt feltételeket teljesítő személy készítheti el. Az eseti légtérrel kapcsolatban könnyítés is történt: a pilóta nélküli légijárművek működtetése céljából igényelt eseti légtér felső határának nem kell 500’-ra végződni, tehát lehet 1000’ AMSL-re is igényelni a légteret. Ennek kiemelt jelentősége van azokban az esetekben, amikor a kérelmezett eseti légtér felett 2000’ AMSL-től TMA található. Arra azonban továbbra is figyelni kell, hogy a repülés során az ellenőrzött légtérben a légtér felső határától 500’-at tartani kell. Például CTR-ben 2000’ AMSL-re kijelölt eseti légtér 1500’ AMSL-ig vehető igénybe.

A rendelet módosítása a Drop Zone légterekkel kapcsolatban is néhány változást eredményezett. A légtér kijelölése iránti kérelmet már nem csak a légiforgalmi szolgálatot ellátó szervezet vagy az üzembentartó nyújthat be, hanem az erre a célra megbízott szervezet is. A Drop Zone légterekben a G osztályú légterek szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy nem nyújtanak repüléstájékoztató és riasztó szolgálatot.

A rendeletből törlésre került néhány veszélyes légtér, valamint kijelölésre került 3 Drop Zone légtér: Békéscsabán, Nyíregyházán és Péren.

 

Segíthetünk az igénylésben?

Egy előminősítést és ajánlatot készítünk számodra a megadott információk alapján.

További hírek