Eseti légtér tudástár

Kiemelten fontos számunkra, hogy a légtérigénylőket megfelelő ismeretekkel lássuk el a sikeres eseti légtér ügyintézés lefolytatásához. A légtérigénylők ennek érdekében az ingyenesen elérhető légtértérképünk  segítségével tájékozódhatnak többek között arról, hogy az eseti légtér kijelöléséhez milyen mellékletek benyújtása szükséges, továbbá honlapunkról kitöltött formanyomtatvány minták tölthetők le. Mindezek mellett az alábbiakban olvasható eseti légterekről szóló tájékoztató figyelmes áttanulmányozása elégséges ismereteket ad a szükséges dokumentumok önálló összeállításához és az ügyintézés lebonyolításához.

További tanácsadás, a kérelmek kényelmi szolgáltatásként történő ügyintézése vagy biztonsági felmérés elkészítése ügyében kérje ajánlatunkat vagy tekintse meg árainkat.

A kérelmet, a mellékleteit és az illeték megfizetésének igazolását a Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály (HM ÁLF) részére legalább harminc nappal a tervezett igénybevétel előtt kell megküldeni.

A kérelem benyújtásának módja:

 • postai úton: 1885 Budapest, Pf. 25.
 • elektronikus levelezési címre: klh@hm.gov.hu

Megjegyzés: Elektronikus úton történő megküldés kizárólag átutalással teljesített illeték esetén lehetséges. Amennyiben az illeték illetékbélyegen kerül befizetésre, úgy a kérelmet kizárólag postai úton lehet előterjeszteni.

Tekintettel arra, hogy a hatóság az eljárást csak a kérelemre felragasztott eredeti illetékbélyeg megküldését követően indíthatja meg, a kérelem elektronikus úton történő megküldése nem járul hozzá a gyorsabb ügymenethez.

A katonai légügyi hatóság az alábbi szempontok szerint dönt a kérelem vizsgálatát követően:

 • a kérelem az annak benyújtására jogosult személytől származik;
 • meghatalmazás alapján történő kérelem benyújtás esetén a meghatalmazást csatolta-e az ügyfél;
 • a benyújtott kérelem tartalmi elemei megfelelnek-e az előírásoknak;
 • a benyújtás beérkezésének időbeliségét, és
 • a kérelmezett eseti légtér minden egyéb, más légtéren (jogszabályban kijelölt légterek, és közigazgatási határozattal kijelölt eseti légterek) való átlapolását;
 • a kérelmezett légtér elhelyezkedésétől és kiterjedésétől függő mellékletek meglétét, megfelelőségét.
 • a polgári légiközlekedési hatóság szakhatósági állásfoglalása.

A katonai légügyi hatóság a benyújtott dokumentumok és az eljárási határidők figyelembe vételével dönt az eseti légtér kijelöléséről.

forrás: www.ket.hm.gov.hu

Az általános tételű eljárási illeték magánszemély és gazdasági társaság esetén is 3.000 Ft, amelynek befizetése történhet:

 • illetékbélyeggel, amelyet a kitöltött kérelemre kell felragasztani, vagy
 • átutalással, amelyet a HM VGH HM Igazgatásnak a Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámára kell befizetni, az átutalási bizonylat másolatát vagy azt átutalásról szóló dokumentumot csatolni kell a kérelemhez.

Az átutalás során kitöltendő rovatok:

 • számla tulajdonos neve: Magyar Államkincstár
 • számlaszám: 10023002-01780499-00000000
 • közlemény rovat: “Eseti légtér igénylésének illetéke.” szöveget kell feltüntetni, továbbá az eseti légteret igénylő ügyfél nevét, lakcímét vagy székhelyét (a kérelemmel megegyezően), és az igényelt eseti légtér kezdőnapjának dátumát.

Az IBAN számlaszám: HU 58 1002 3002 0178 0499 0000 0000, a Magyar Nemzeti Bank SWIFT kódja: MANEHUHB

Tipp: Ha a teljes szöveg nem fér ki a közlemény rovatba, akkor a kérelmező nevét és az eseti légtér kezdődátumát tüntessük fel.

Tipp: Az eseti légtér kijelölése iránti kérelmet legkorábban a tervezett igénybevétel előtt 60 nappal érdemes benyújtani, az ennél későbbi időpontra igényelt eseti légtereket a tapasztalatok szerint a hatóság elutasítja.

Az eseti légtér igénybevételének kezdő dátuma legkorábban a kérelem beadását követő 30. naptól kezdődhet. Az eseti légteret a tevékenység időtartamára, de legfeljebb 30 napra lehet igényelni.

A kérelmen fel kell tüntetni a napokon belüli időtartamot is, amelyet UTC-ben kell feltüntetni. Magyarország az UTC+1 időzónában fekszik, a nyári időszámítás szerint a helyi idő az UTC-től számolva +2 óra, a téli időszámítás szerint +1 óra időeltolódást jelent.

Például: 2017. Július 22. – 2017. Július 23., naponta 06:00 UTC – 12: 00 UTC

Tipp: Az eseti légteret csak arra az időtartamra igényeljék, ameddig a légteret ténylegesen ki is használják. A rugalmas légtérfelhasználás érdekében ne csak időben, hanem térben is akkora légtér kijelölését kérelmezzék, amely a tevékenység végrehajtásához valóban szükséges. Ez azért is lényeges, mert így nem foglaljuk indokolatlanul a légteret, lehetőséget adunk mások számára is a légtér igénybevételére, valamint az általunk igényelt eseti légtér is nagyobb eséllyel kerül kijelölésre.

Az eseti légtér oldalhatárainak megadása:

Az eseti légtér oldalhatárainak WGS-84 rendszerű földrajzi koordinátáit fok, fokperc és fokmásodperc formátumban kell megadni. Az eseti légtér oldalhatárainak megadásakor figyeljünk arra, hogy folytonosan kövessék egymást az alakzat sarokpontjai. A képen látható, hogy ugyanazokkal a koordinátákkal megadott területet más útvonalon bejárva egészen más alakzat rajzolódik ki. 

Érdemes tehát leellenőrizni, hogy az általunk megadott sorrend valóban a kívánt légtérrészt jelöli-e. Ha nem növeli meg jelentősen a terület méretét, célszerű inkább kör alapterületet megadni, annak középpontjával és sugarával. Az alakzat egyszerűségének érdekében érdemes egy adott ponttól számított sugárban vagy néhány sarokponttal megadni az oldalhatárokat. Az eseti légtér oldalhatára legfeljebb 10 pontból álló sokszögként adható meg.

Például: 47°04’49″N 018°45’56″E koordinátától számított 100 méter sugarú kör vagy  47°13’46″N  21°11’39″E; 47°13’12″N  21°12’53″E; 46°59’44″N  21° 4’36″E; 47° 2’50″N  20°58’14″E

Tipp: Az egyszerűség kedvéért megadhatjuk a koordinátákat a fok, fokperc és fokmásodperc jelek kiírása nélkül: 470449N 0184556E

Az eseti légtér igénybevételének dátuma, a kezdés és befejezés időpontja:

Az eseti légtér igénybevételének kezdő dátuma legkorábban a kérelem beadását követő 30. naptól kezdődhet. Az eseti légteret a tevékenység időtartamára, de legfeljebb 30 napra lehet igényelni.

A kérelmen fel kell tüntetni a napokon belüli időtartamot is, amelyet UTC-ben kell feltüntetni. Magyarország az UTC+1 időzónában fekszik, a nyári időszámítás szerint a helyi idő az UTC-től számolva +2 óra, a téli időszámítás szerint +1 óra időeltolódást jelent.

Például: 2017. Július 22. – 2017. Július 23., naponta 06:00 UTC – 12: 00 UTC

Tipp: Az eseti légteret csak arra az időtartamra igényeljék, ameddig a légteret ténylegesen ki is használják. A rugalmas légtérfelhasználás érdekében ne csak időben, hanem térben is akkora légtér kijelölését kérelmezzék, amely a tevékenység végrehajtásához valóban szükséges. Ez azért is lényeges, mert így nem foglaljuk indokolatlanul a légteret, lehetőséget adunk mások számára is a légtér igénybevételére, valamint az általunk igényelt eseti légtér is nagyobb eséllyel kerül kijelölésre.

Az eseti légtér alsó és felső magassága:

A légtér magasságának határait minden esetben AMSL-ben kérik, vagyis a tengerszint feletti magasságot kell megadni lábban.

Az alsó határ a pilóta nélküli légijárművek esetében jellemzően a földfelszín, tehát használhatjuk a ,,GND” kifejezést.

A felső határt úgy kapjuk meg, ha a terepszinthez hozzá adjuk a repülési magasságot, majd a kettő összegét átváltjuk a lábban mért tengerszint feletti magasságra. A pilóta nélküli légijárművek esetében az eseti légtér felső határának nem kell 500 lábra végződni, azonban azt ne felejtsük el, hogy az ellenőrzött légtérben a légtér alsó és felső határától 500′ elkülönítést kell tartani. Tehát Budapest CTR területén a GND-1500 láb AMSL-re kijelölt eseti légtérben a légijárművek legfeljebb 1000′ AMSL-ig emelkedhetnek. A pilóta nélküli légijárművek működtetése céljából igényelt eseti légtér esetében 1500 láb AMSL magasságtól lefelé az eseti légtér felső határa 100 láb (30 méter) többszöröseként megadott AMSL magassággal is kijelölhető.

Például: Ha az eseti légtérben a terepszint 120 méter, a repülési magasság a földfelszíntől számított legfeljebb 50 méter, akkor a légtér felső határa kiszámítható a következőképpen: (120+50)*3,37=572,9 láb. Az eseti légtér felső határát 100 lábra kell kerekíteni, tehát a légtér alsó és felső határa a következőképpen alakul: GND-600 láb AMSL

A kérelmet érdemes elektronikusan kitölteni a jól láthatóság és áttekinthetőség érdekében.

Tipp: Az adott terület terepszint tengerszint feletti magasságát például a Google Earth program segítségévél ismerhetjük meg.

A légtérigénylés indoka:

A kérelemben értelemszerűen azt a tevékenységet kell megjelölni, amelyet az eseti légtérben végrehajtunk.

Például: Pilóta nélküli légijármű működtetése

A légtérben a légiforgalom szervezéséért felelős személy vagy szolgálat:

A légiforgalom szervezéséért felelős személy vagy szolgálat felelős az indoklásban megjelölt tevékenység közvetlen végrehajtásáért. A szolgálatot jellemzően az állami célú, leginkább katonai műveletek esetén szoktak megjelölni, a polgári légiközlekedésben egy konkrét személyt szükséges megnevezni.

A légtérigénylő felelős személy:

A légtérigénylő személy feladata a kérelem hiánytalan benyújtása, a légtér aktiválása a Budapest ATS Központnál, az indoklásban szereplő tevékenység szervezése, koordinálása, valamint az eseti légtéren történő átrepüléshez való hozzájárulás. A légtérigénylőnek érdemes azt a személyt kijelölni, aki a repülés során végig a helyszínen tartózkodik.

Tipp: A légtérigénylőnek (vagy ha légiforgalom szervezéséért felelős személyt megbíztak) az eseti légtér kezdő és befejező időpontja között folyamatosan elérhetőnek kell lenni.

A légtérigénylőnek az eseti légteret a repülés tényleges megkezdése előtt legalább 30 perccel aktiválnia kell, tehát fel kell vennie a kapcsolatot a Budapest ATS Központtal (a telefonszám az eseti légtér kijelölését tartalmazó határozatban megtalálható). Az aktiválás során meg kell adni a várható kezdési és befejezési időpontot, valamint a várható repülési magasságot. Ezen kívül azt is jelezni kell, ha 30 percig szünetel a repülés.

Tipp: A többi légijárműtől történő tényleges elkülönítés csak az aktivált eseti légtérben valósul meg. 

Az eseti légtér igénybevételével kapcsolatban az alábbi szabályok vannak érvényben:

 • az eseti légteret 30 perccel az igénybevétel előtt aktiválni kell Budapest ATS Központnál, az ATS Központ telefonszáma az eseti légtér kijelöléséről szóló határozaton szerepel
 • az eseti légteret a határozatban kijelölt időtartamon belül lehet aktiválni
 • az eseti légteret csak a határozaton szereplő légtérigénylő aktiválhatja
 • a légtérigénylőnek a tevékenység időtartama alatt folyamatosan elérhetőnek kell lennie
 • a repülés befejeztével az eseti légteret le kell mondani Budapest ATS Központnál
 • az eseti légteret kizárólag a légtérigénylő mondhatja le
 • az eseti légtérben biztosítani kell a légvédelmi készenléti valós repülést végrehajtó légijármű, a kényszerhelyzetben lévő légijármű, a kutató-mentő repülést végző légijármű, a mentőrepülést, a rendészeti vagy bűnüldözési célú repülést végző légijármű, valamint a honvédelmi vagy nemzetbiztonsági érdekből repülést végrehajtó légijármű elsőbbségét

Ha az eseti légtérben befejeződik a repülés, azt szintén Budapest ATS Központnak kell jelenteni.

Tipp: A feladat elvégzését követően ne felejtsük el lemondani az eseti légteret.

Az eseti légtér kijelöléséhez annak elhelyezkedésétől függően az alábbi dokumentumok benyújtására lehet még szükség:

 • biztonsági felmérés
 • repülőtér nyilatkozata a repülőtér biztonságos üzemeltetéséről
 • a légtérben illetékes légiforgalmi szolgáltató véleménye a légiforgalmi szolgáltatás biztonságos elláthatóságáról
 • korlátozott légtér igénybevétele iránti kérelem

A légiforgalmi szolgáltatói véleménynek és a repülőtéri hozzájárulásnak nincs formanyomtatványa, az eseti légtér kijelöléséhez szükséges nyilatkozatokat az érintettek saját formátumban állítják elő.

Ennek ellenőrzéséhez a légtér kereső programunk tud segítséget nyújtani.

Az LHR1 és LHR1A  korlátozott légtérben történő működtetés esetén a korlátozott légtér igénybevétele iránti kérelem kitöltése és beküldése is szükséges, azonban ezt a kérelmet a légiközlekedési hatóság (ITM) számára kell megküldeni. Ennek ügyintézési határideje 21 nap.

Tipp: Amennyiben szükséges, a légiforgalmi szolgáltatói véleményt, a repülőtéri hozzájárulást és a biztonsági felmérést az eseti légtér kijelölése iránti kérelemmel együtt kell benyújtani a Honvédelmi Minisztérium részére. Ha ezek a dokumentumok nem kerülnek beküldésre, hiánypótlásra kerül sor. A hiánypótlás teljesítéséig eltelt idő az ügyintézési határidőbe nem számít be, ezért érdemes előre beszerezni az említett dokumentumokat.

A katonai légiközlekedési hatóság nem jelölhet ki térben és időben egymással átlapoló eseti légteret, ezért ha olyan légtérrészbe kérelmezünk eseti légteret, ahová más már korábban benyújtotta a kérelmét, a hatóság az eseti légtér kijelölése iránti kérelmet el fogja utasítani.

Tipp: A https://terkep.legter.hu/ oldalon feltüntetjük a hozzánk eljuttatott eseti légtér igényléseket, ezért a kérelem benyújtásakor érdemes ellenőrizni, hogy van-e már folyamatban lévő, átlapoló igénylés.

A kérelem elutasítása ellen nincs fellebbezési lehetőség. A határozat ellen csak jogsértésre történő hivatkozással kezdeményezhető annak felülvizsgálata. 

Az eseti légtér kijelölése iránti kérelem illetéke 3000 Ft, ez a költség minden kérelem benyújtásakor felmerül.

Ha a repülés az LHR1 vagy az LHR1A korlátozott légtérben történik, akkor az eseti légtér illetékén kívül a korlátozott légtér igénybevételéhez szükséges kérelem eljárási díja is felmerül, amelynek illetéke szintén 3000 Ft. A korlátozott légtér igénybevétele iránti kérelmet a légiközlekedési hatóság részére kell benyújtani.

Az illeték leróható:

 • postai illetékbélyegen, ebben az esetben a kérelmet postai úton kell eljuttatni a légiközlekedési hatóság részére: Innovációs és technológiai Minisztérium Légügyi Hivatal 2220 Vecsés, Lincoln út 1., Quadrum Irodaház, földszint vagy
 • átutalással, az alábbi adatokkal: NFM Eljárási illetékbevételi számla 10032000-01012901 közlemény rovat: korlátozott légtér illeték, az igénybevétel kezdődátuma, adószám vagy adóazonosító jel

Az illeték átutalással történő kiegyenlítésekor a kérelem elektronikus úton is benyújtható a caa@itm.gov.hu e-mail címen.

Ha a repülés környezetvédelmi szempontból korlátozott légtérben történik, akkor az eseti légtér illetékén és a korlátozott légtér illetékén kívül a szakhatósági eljárási díjat is ki kell fizetni, amelynek összege 18.000 Ft. Ezt a díjat környezetvédelmi hatóságnak, tehát a területileg illetékes megyei kormányhivatalnak kell befizetni. A szakhatósági eljárási díjat átutalással kell kiegyenlíteni.

A környezetvédelmi szempontból korlátozott légteret igénybe vételét a következő esetekben engedélyezik:

  • térképezés céljából történő repülés,
  • mérőkamerás légi fényképezés vagy egyéb, távérzékelési célú repülés,
  • egyéb képrögzítés, felvételkészítés céljából történő repülés,
  • szúnyogirtás, mező- és erdőgazdasági légi munkavégzés céljából végzett repülés,
  • polgári célú légi felderítés és megfigyelés (például vezetékellenőrzés, vadszámlálás) céljából végzett repülés,
 • egyéb, közérdekű célból – így különösen a diplomáciai vagy a nemzetközi jogon alapuló egyéb kiváltságot és mentességet élvező személyek hivatalos látogatása céljából – végzett repülés.

A kérelmen fel kell tüntetni az igénybevétel indokának valamelyikét. Az illetékes kormányhivatalok bankszámlaszáma megtalálható a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 4/2015. (III. 31.) FM rendelet 7. mellékletében.

Ha biztonsági felmérés elkészítése is szükséges az eseti légtér kijelöléséhez, kérjük, hogy látogasson el az áraink menüpontba, ahol megtalálja szolgáltatásainkat vagy írjon nekünk a legter@legter.hu e-mail címre.

Az eseti légtéren kívül a pilóta nélküli légijárműnek vagy a pilóta nélküli légijármű vezetőnek érvényes felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.

A pilóta nélküli légijárművek sport,-valamint magáncéltól eltérő alkalmazása esetén a tevékenységet be kell jelenteni a légiközlekedési hatóság számára. A bejelentéshez szükséges formanyomtatványt a tevékenység megkezdésének tervezett időpontja előtt legalább 3 munkanappal kell eljuttatni a hatóság számára az rpas@itm.gov.hu email-címre. A tevékenység bejelentéséhez csatolni kell az eseti légtér kijelöléséről szóló határozatot és a tevékenység végrehajtásáért felelős személy felelősségbiztosításáról szóló igazolást. A dokumentum megtalálható a letöltések menüpont alatt. A hatóság a bejelentésről visszaigazolást küld,  a repülés ezt követően kezdhető meg.

A bejelentés díj-, és illetékmentes.

A kitöltött eseti légtér kérelmet díjmentesen leellenőrizzük, ha elküldi a legter@legter.hu e-mail címre. 

Az eseti légtér igénylésével kapcsolatos szolgáltatásaink a Szolgáltatások menüpontban találhatók. További konzultáció folytatására előzetes egyeztetést követően kerülhet sor. 

Tipp: Kérjük, hogy a benyújtott eseti légtér kijelölése iránti kérelmeket küldjék meg részünkre annak érdekében, hogy a folyamatban lévő igényekkel kapcsolatos információt feltüntethessük a https:\\terkep.legter.hu oldalon. A hozzánk eljuttatott kérelmeket természetesen anonim módon kezeljük, viszont ezzel az eseti légterek egymással való átlapolása miatti elutasítás elkerülhető.

Eseti légtér igényléséhez és a tevékenység bejelentéséhez szükséges nyomtatványok és segédletek

Eseti légtér
Korlátozott légtér
Eseti légtér

Az eseti légtér
kijelölése
iránti kérelem

A tevékenység bejelentéséhez szükséges formanyomtatvány

Korlátozott légtér

A korlátozott légtér igénybevételéhez szükséges kérelem

Környezetvédelmi szempontból korlátozott légtér igénybevételéhez szükséges kérelem

Segíthetünk az igénylésben?

A hozzánk eljuttatott eseti légtér kijelölése iránti kérelmet díjmentesen leellenőrizzük, illetve kérésre árajánlatot készítünk. A beérkezett, folyamatban lévő eseti légtér igénylések paramétereit (elhelyezkedés, alsó és felső határ, valamint az igénylés időtartama) közzé tesszük a https://terkep.legter.hu légtér kereső oldalunkon annak érdekében, hogy más igénylő ne igényeljen térben és időben egymással átlapoló eseti légteret.