Eseti légtér igénylés

Eseti légtér igénylés​

A szolgáltatás megrendelése esetén az alábbiakat vállaljuk:
– az eseti légtér kijelölése iránti kérelem elkészítését
– illeték befizetését
– a kérelem és a szükséges mellékletek benyújtását az illetékes hatóság felé
– az eseti légtér kijelöléséról szóló határozat megléte esetén a tevékenység bejelentését a légiközlekedési hatóság felé, ha rendelkezésre áll a tevékenység végrehajtásáért felelős személynek harmadik személyeknek okozott károk megtérítésére vonatkozó felelősségbiztosításról szóló igazolás

Kérjük, hogy a szolgáltatásunk megrendelése esetén a megrendeléseket legalább 33 nappal a tervezett igénybevétel előtt juttassák el részünkre, ellenkező esetben nem tudunk garanciát vállalni a kérelem és a kapcsolódó dokumentumok jogszabályoknak megfelelő benyújtására.

15.000 Ft+Áfa

Eseti légtér igénylés - biztonsági felmérés szükségessége esetén

A szolgáltatás megrendelése esetén az alábbiakat vállaljuk:
– az eseti légtér kijelölése iránti kérelem elkészítését
– illeték befizetését
– az illetékes légiforgalmi szolgáltató véleményének beszerzését a légiforgalmi szolgáltatás biztonságos elláthatóságáról az eseti légtér kijelölése esetén és/vagy
– a repülőtér üzemben tartó hozzájárulásának beszerzését
– a biztonsági felmérés elkészítését, ha a kérelmezett eseti légtér
ellenőrzött légtérben vagy olyan légtérben helyezkedik, amelyben AFIS-t látnak el vagy
az előző pontban meghatározott légtér magassági határai között kevesebb, mint 1000’ (300 m) van vagy az oldalhatárától kevesebb, mint 2,5 NM-re (4,6 km) helyezkedik el vagy
átlapol egy CTR vagy TIZ légtérrel nem rendelkező repülőtér vonatkoztatási pontjától számított 3 km sugarú kör alapterületű 2000’ AMSL magasságú légtérrésszel vagy
átlapol egy DropZone légtérrel
– a kérelem és a szükséges mellékletek benyújtását az illetékes hatóságok felé
– az eseti légtér kijelöléséról szóló határozat megléte esetén a tevékenység bejelentését a légiközlekedési hatóság felé, ha rendelkezésre áll a tevékenység végrehajtásáért felelős személynek harmadik személyeknek okozott károk megtérítésére vonatkozó felelősségbiztosításról szóló igazolás

Kérjük, hogy a szolgáltatásunk megrendelése esetén a megrendeléseket legalább 36 nappal a tervezett igénybevétel előtt juttassák el részünkre, ellenkező esetben nem tudunk garanciát vállalni a kérelem és a kapcsolódó dokumentumok jogszabályoknak megfelelő benyújtására.

30.000 Ft+Áfa

Biztonsági felmérés készítése és hozzájárulások beszerzése eseti légtér igényléséhez

A szolgáltatás megrendelése esetén az alábbiakat vállaljuk:
– az illetékes légiforgalmi szolgáltató véleményének beszerzését a légiforgalmi szolgáltatás biztonságos elláthatóságáról az eseti légtér kijelölése esetén és/vagy
– repülőtér üzemben tartó hozzájárulásának beszerzését
– a biztonsági felmérés elkészítését, ha
a kérelmezett eseti légtér
ellenőrzött légtérben vagy olyan légtérben helyezkedik, amelyben AFIS-t látnak el vagy
az előző pontban meghatározott légtér magassági határai között kevesebb, mint 1000’ (300 m) van vagy a légterek oldalhatárától kevesebb, mint 2,5 NM-re (4,6 km) helyezkedik el vagy
átlapol egy CTR vagy TIZ légtérrel nem rendelkező repülőtér vonatkoztatási pontjától számított 3 km sugarú kör alapterületű 2000’ AMSL magasságú légtérrésszel vagy
átlapol egy DropZone légtérrel

24.000 Ft+Áfa

Biztonsági felmérés készítése

A szolgáltatás megrendelése esetén az alábbiakat vállaljuk:
-biztonsági felmérés elkészítését a rendelkezésre álló légiforgalmi szolgáltatói vélemény és az érintett repülőtér üzemben tartói hozzájárulás esetén

-biztonsági felmérés elküldését a Megrendelő részére

A biztonsági felmérést arra az időtartamra készítjük el, amelyre az érintett légiforgalmi szolgáltatók és repülőterek hozzájárulásukat adták. A dokumentum érvényessége legfeljebb 3 hónap.

17.000 Ft+Áfa

Korlátozott légtér igénybevételének kérelmezése

A szolgáltatás megrendelése esetén az alábbiakat vállaljuk:
– az LHR1/LHR1A vagy környezetvédelmi szempontból korlátozott légtér igénybevétele iránti kérelem kitöltését

– az illeték és környezetvédelmi szempontból korlátozott légtér igénybevétele esetén a környezetvédelmi szakhatósági eljárási díj befizetését

– a kérelem és a szükséges mellékletek benyújtását az illetékes hatóság felé

Kérjük, hogy a szolgáltatásunk megrendelése esetén a megrendeléseket legalább 24 nappal a tervezett igénybevétel előtt juttassák el részünkre, ellenkező esetben nem tudunk garanciát vállalni a kérelem és a kapcsolódó dokumentumok jogszabályoknak megfelelő benyújtására.

 

14.000 Ft+Áfa

Általános információk az ügyintézéshez kapcsolódóan

Az eseti légtér igénylésének teljeskörű lebonyolítása esetén vállaljuk az illetékek és szakhatósági díjak befizetését, amelyek közvetített szolgáltatásként kerülnek kiszámlázásra. A feltüntetett árak nem tartalmazzák az illetékeket, szakhatósági eljárási díjakat, valamint a légiforgalmi szolgáltatói díjakat, ezen díjak az ügyintézési díjainkon felül fizetendők.

Ha az egyes szolgáltatásoknál feltüntetett ügyintézési határidők nem teljesülnek, az ügyintézés költsége a szolgáltatási árak 50%-kal megnövelt értéke.

A biztonsági felmérést az EUROCONTROL által nyújtott SAF-SA1 és SAF-SA2 képzéssel rendelkező személy készíti, ezáltal megfelel a 26/2007 együttes rendeletben foglalt személyi követelményeknek.

Ha az eseti légtér kijelöléséhez biztonsági felmérést is készíteni kell, a dokumentum elkészítését csak a tevékenység részletes ismertetése esetén vállaljuk.

A megbízás akkor tekinthető elfogadottnak, ha a Légtér.hu Kft. a megrendelést visszaigazolja, ennek hiányában a szolgáltatás teljesítésért nem tartozik felelősséggel.

Az ügyintézés során vállaljuk a hiánypótlások és hatósági információkérések megválaszolását, azonban a szolgáltatásunk nem tartalmazza a hatóságokkal történő további konzultációt, például a határidő lerövidítésére irányuló kérések vagy a kérelem aktuális állapotára irányuló információ kérések továbbítását.

A megrendelést követően a szolgáltatást a jogszabályoknak és szakmai elvárásoknak megfelelően látjuk el, azonban a megbízás nem jelent kötelezettségvállalást sem az engedélyek adott tevékenységekhez szükséges időbeni, sem biztos pozitív elbírálására az illetékes hatóságok által. 
Az ügyintézési díjunkat a szolgáltatást teljesítését követően nem áll módunkban visszatéríteni, ha a hatóság nem küld határozatot az eseti légtér kijelöléséről vagy az elutasításról.

A teljesítés időpontja az eseti légtér kijelölése iránti kérelem és a kapcsolódó dokumentumok (repülőtér üzemben tartó hozzájárulása, biztonsági felmérés, stb.) benyújtása az illetékes hatóságok felé. A teljesítést követő 8 napon belül elektronikus számlát állítunk ki, amelyet a megrendelő e-mail címére továbbítunk. A számlán szerepelnek az utaláshoz szükséges adatok.

Az eseti légtér igénylésével kapcsolatos teljeskörű ügyintézés csak a fentiekben meghatározott szolgáltatásokat foglalja magában és nem tartalmazza az egyes pilóta nélküli légijármű gyártók által meghatározott repülési korlátozások és tiltások feloldását.

Ha az Ügyfél nem fogad el elektronikus számlát, a papír alapú számla kiállítására és annak postázására 400 Ft+ÁFa díjat számolunk fel.

Az eseti légtér igényléséhez kapcsolódó, további felmerülő költségek a légtér igénybevételének helyszínétől függően:

Eseti légtér illeték 3.000 Ft
Korlátozott légtér illeték 3.000 Ft
Környezetvédelmi szakhatósági eljárási díj 18.000 Ft
Légiforgalmi szolgáltatói díj – LHPP esetében: 2500 Ft+Áfa

A megrendelést abban az esetben fogadjuk be, ha rendelkezésre állnak az alábbi információk:

  • eseti légtér oldalhatárai WGS 84 rendszerben, fok, fokperc, fokmásodperc formátumban, legfeljebb 10 koordinátaponttal megadva
  • az eseti légtér tervezett igénybevételének kezdő és záróidőpontja, napi üzemideje UTC-ben megadva
  • az eseti légtér alsó és felső határa AMSL-ben és lábban megadva
  • légtérigénylő felelős személy és amennyiben eltér, a légiforgalom szervezéséért felelős személy neve vagy szolgálat megnevezése és elérhetősége