Drónozás nyílt kategóriában

A jelenleg érvényben lévő szabályozás alapján az UA-kkal végzett műveleteket 3 kategóriába lehet sorolni. Nyílt, speciális és engedélyköteles kategória. A távpilóták döntő többsége a nyílt kategóriát fogja igénybe venni. Nem vagy tisztában a nyílt kategória minden szabályával? Jó lenne egy összefoglaló arról, hogy mire figyelj? Ha igen, akkor ez a cikk kimondottan neked szól.

sok kérdés a kategóriák kapcsán

Nem tévedhetünk nagyot, ha azt állítjuk, hogy a nyílt kategóriában tervezik eltölteni a legtöbb időt a távpilóták drónjaik reptetésével. Az már más kérdés, hogy ezt sikerül-e szabályos keretek között megvalósítani. Már egy hónapja, hogy a hazai szabályozás is napvilágot látott, melyet előadások és magyarázó cikkek megjelenése követett, mégis naponta merülnek fel kérdések azzal kapcsolatban, hogy milyen követelményeket támasztanak a jogszabályok, és hogyan lehet ezeknek megfelelni ma Magyarországon.
Ezzel a cikkel szeretnénk abban segíteni, hogy átláthatóbb legyen a hatályos szabályozási környezet, ezért összegyűjtöttünk minden olyan információt, amiről úgy gondoltuk segítséget nyújthat a nyílt kategóriában drónozók, vagy a kicsit hivatalosabban – a nyílt kategóriában UAS műveletet végezni szándékozók számára.
Drón művelet kérdései
Számos kérdés merülhet fel a műveletek kapcsán

biztonságos drónozás

A repülés veszélyes üzem, ezért különös figyelmet kell fordítani környezetünk, a külső személyek, saját magunk és drónunk biztonságára. Nagyon fontos, hogy mindig törekedjünk arra, hogy a lehető legbiztonságosabb módon reptessünk. A repülés teljes ideje alatt a távpilóta kezében van az irányítás – övé a teljes felelősség is -, így ő az a személy, aki a legtöbbet tehet a művelet biztonságos kivitelezéséért.

A biztonságos repülés érdekében a távpilóta az alábbiakat teheti:

 • ismeri a pilóta nélküli légijrámű rendszert (UAS-t),
 • gyakorlattal rendelkezik az UAS irányításában,
 • rendelkezik a megfelelő tanúsításokkal,
 • ismeri a szabályozási rendszert,
 • józan és egészséges,
 • látótávolságon belül tartja a drónt,
 • kerüli a veszélyes anyagok szállítását.

Az itt felsorolt elvek követése jelentősen segít csökkenteni a kockázatot, valamint így felelhetünk meg a szabályozásoknak.

A szabályrendszer ismerete

A pilóta nélküli légijárművek használata az elmúlt években rohamos léptékben terjed, mind a hobbi, mind pedig a szolgáltatói szektorban. Egyre olcsóbbak, egyre könnyebben kezelhetőek, így vonzóvá váltak a felhasználók számára.
Ennek okán a drónozás szabályozása is szigorodott. Az uniós és a hazai szabályozási környezetben is meghatározásra került, hogy ki, mit, mikor, hol és hogyan csinálhat.
Fontos, hogy a távpilóta tisztában legyen a szabályokkal és tartsa is be azokat. A művelet biztonságos kivitelezése mellett komoly büntetésektől is megóvhatja magát.
Ha az interneten elérhető írások és videós anyagok kavalkádjában már nem tudsz kiigazodni és szeretnél szakértőkkel beszélni arról, hogy mit és hogyan érdemes csinálni, akkor neked nagy segítséget nyújthat online szakmai konzultációnk.

Nyílt kategória

Az UA felhasználásának három kategóriáját különbözteti meg a szabályozás. Nyílt, speciális és engedélyköteles kategória. Az alábbiakban a nyílt kategóriájú műveleteket fejtjük ki bővebben, megvizsgálva az A1, A2 és A3 alkategóriákat.
Nyílt kategória esetén az alábbi keretrendszer vonatkozik ránk:
 • az UA maximális felszállótömegének 25 kg alattinak kell lennie,
 • emberektől biztonságos távolságra kell reptetni a drónt,
 • nem reptethetjük a drónt embertömegek fölé,
 • maximum 120 méterre távolodhatunk el a földfelszín legközelebbi pontjától (kivéve akadály átrepülés esetében a jogszabályban meghatározott indokkal),
 • a távpilótának a művelet teljes ideje alatt látnia kell a pilóta nélküli légi járművet (kivéve követési mód, és/vagy pilóta nélküli légijármű megfigyelő alkalmazása estében),
 • nem szállíthat veszélyes árut és nem szórhat le semmilyen anyagot.

Amennyiben ezeket a követelményeket együttesen betartod, rád a nyílt kategóriájú drónozási szabályok lesznek érvényesek. Részletesen a nyílt kategória szabályozásáról a 2019/947 Végrehajtási rendelet melléklet A részében olvashatsz.

Rossz hír az UAS üzemeltetőknek, hogy 2024. január 1. után a jelenleg használatban lévő, osztálybesorolással nem rendelkező pilóta nélküli légijárművek csak A1 és A3 alkategóriában repülhetnek majd és A2-ben már nem. 2024. január 1. után A1 alkategóriában osztálybesorolás nélküli UA csak akkor végezhet műveletet, ha maximális felszállótömege 250 grammnál kisebb. A 250 grammos vagy annál nehezebb (de 25kg-nál könnyebb) UA-k átszorulnak az A3 alkategóriába. Továbbá az osztálybesorolás nélküli pilóta nélküli légijárműveket otthon épített kategóriába sorolja majd a szabályozás. A cikk további részében *-gal jelöljük az átmeneti időszakra hozott követelményeket.

A1 műveleti alkategória

Ebbe az alkategóriába tartoznak a legkönnyebb drónok, melyek maximális felszálló tömege (MTOM):

 • otthon épített UA esetén <250 gramm,
 • C0 osztálybesorolású UA esetén <250 gramm,
 • C1 osztályú UA esetén <900 gramm lehet.
A 250 grammnál könnyebb drónok esetében előfordulhat, hogy átrepülünk velük egyének felett, de a 250 grammos vagy annál nehezebb drónok esetében figyelnünk kell arra, hogy ne repüljünk olyan területre, ahol emberek tartózkodhatnak.
Ha mégis olyan területen repülünk, ahol felbukkanhatnak emberek, akkor azonnal el kell irányítanunk a drónt az emberek közeléből a lehető leggyorsabb és legbiztonságosabb módon.
DE SEMMI ESETRE SEM REPTETHETJÜK EMBERTÖMEG FÖLÉ A PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰVÜNKET, FÜGGETLENÜL ANNAK SÚLYÁTÓL!
Nyílt kategóriában embertömeg fölött nem lehet drónnal repülni
Embertömeg fölé repülni nem szabad!

A2 műveleti alkategória

Az A2 alkategóriában 2024. január 1-től:

 • C2 osztályba tartozó 4kg-nál kisebb UA

A C2-es jelzésű, nélküli pilóta nélküli légijárműveket nem reptethetjük emberek vagy ember tömegek fölé! A C2 jelzéssel már rendelkező UA-k 30 m-re megközelíthetik a külső, műveletbe be nem vont személyeket kikapcsolt alacsony sebességű üzemmódban. 

A C2-es UA-k esetében elérhető alacsony sebességű repülési üzemmód esetén a külső személyektől mért vízszintes távolság lecsökkenthető 5 m-re az 1:1 szabály betartása mellett.
A2 alkategória biztonságos távolság
A2 műveleti alkategóriában C2-es osztálybesorolású UA-val így repülhetünk.

A3 műveleti alkategória

Az A3 jelű alkategóriába azok a műveletek tartoznak, amelyek esetében:
 • a drón maximális felszálló tömege 25 kg alatti,
 • C2, C3, C4 vagy ezek valamelyikének megfelelő osztályba tartozó otthon épített drónnal kerül végrehajtásra,
 • a műveletbe be nem vont személyek felett és hozzájuk közel sem szabad repülni,
 • 150 m vízszintes távolságot kell tartani lakott, kereskedelmi, ipari vagy szabadidős területektől,
 • C2 és C3 drónok esetén rendelkezik aktív és aktualizált közvetlen távoli azonosítási rendszerrel és földrajzi helyzettudatossági funkcióval működik,
 • be nem vont személyektől minimum 30 m távolságot kell tartani az 1:1 szabály figyelembevételével,
 • nem lehet közelebb a be nem vont személy, mint az UA maximális sebességen két másodperc alatt megtett útja.
Az A2 kategóriához képest tehát az A3 kategóriában sem személyekhez sem épületekhez nincs mód közelebb repülni, mint 30 m, illetve 150 m.

Nyílt kategóriájú drón osztályok

Most, hogy már megismertük a nyílt kategóriájú UAS műveleteket, rátérhetünk az osztálybesorolásra. Az osztályozások C0-tól C4-ig kerültek kiosztásra. A különböző drón osztályokkal szemben felállított részletes követelményeket a A BIZOTTSÁG (EU) 2019/945 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE olvashatod el. A továbbiakban a fő jellemzőket gyűjtöttük össze.

C osztálybesorolás
Drón osztálybesorolások

C0 drón osztály

A C0 drón osztályba tartoznak a legkisebb UA-k, melyek legfontosabb jellemzői, hogy:

 • 250 grammnál könnyebb szerkezetűek,
 • 120 méternél magasabbra nem képesek repülni,
 • 19 m/s-os maximális sebességet képes csak elérni vízszintesen,
 • követési mód megléte esetén maximum 50 m-re távolodhat el a távpilótától,
 • elektromos árammal kell működnie 

C1 drón osztály

A C1 drón osztályba tartozó pilóta nélküli légi járművek operatív jellegüket tekintve minimálisan térnek csak el a C0 osztályba tartozó UA-któl. Jellemzőik:

 • 900 grammnál könnyebb szerkezetűek,
 • 120 méternél magasabbra nem képesek repülni vagy korlátozható a maximális repülési magasságuk,
 • 19 m/s-os maximális sebességet képes csak elérni vízszintesen,
 • követési mód megléte esetén maximum 50 m-re távolodhat el a pilótától,
 • elektromos árammal kell működnie
 • sorozatszámmal ellátott,
 • rendelkezik földrajzi helymeghatározó rendszerrel,
 • rendelkezik távoli azonosításra alkalmas rendszerrel,
 • lámpákkal felszerelt,
 • követési mód megléte esetén maximum 50 m-re távolodhat el a pilótától.

C2 drón osztály

A C2 drón osztályba tartozó UAS-ok képesek az A2 alkategóriában műveletet végrehajtani. Ennek nagy előnye, hogy bizonyos esetekben ezek a drónok akár 5 m-es közelségbe is repülhetnek emberekhez. Jellemzőik:

 • 4 kg-nál könnyebb szerkezetűek,
 • 120 méternél magasabbra nem képesek repülni vagy korlátozható a maximális repülési magasságuk,
 • távpilóta által bármikor aktiválható alacsony sebességű repülési üzemmóddal rendelkeznek, ahol a maximális vízszintes sebesség: 3 m/s (kivételt képeznek a rögzített szárnyú UA-k)
 • elektromos árammal kell működnie 
 • sorozatszámmal ellátott,
 • rendelkezik földrajzi helymeghatározó rendszerrel,
 • rendelkezik távoli azonosításra alkalmas rendszerrel,
 • lámpákkal felszerelt.

C3 drón osztály

A C3 drón osztályba kerülnek a nagyobb UA-k. Jellemzőik:

 • 25 kg-nál könnyebb szerkezetűek,
 • méretük 3 m-nél kisebb,
 • 120 méternél magasabbra nem képesek repülni vagy korlátozható a maximális repülési magasság,
 • elektromos árammal kell működnie 
 • sorozatszámmal ellátott,
 • rendelkezik földrajzi helymeghatározó rendszerrel,
 • rendelkezik távoli azonosításra alkalmas rendszerrel,
 • lámpákkal felszerelt.

C4 drón osztály

A C4 drón osztályban a szabályozás kevés kritériumot határoz meg:
 • 25 kg-nál könnyebb szerkezetűek,
 • nem lehet automatikusan irányítani.

Hol kaphatok ilyen osztályú drónokat?

Jelenleg (2021 első negyedévében) nagyon kevés olyan gyártó van, aki már ezeknek a szabályoknak megfelelően gyártja a pilóta nélküli légijárműveit. Amennyiben találkoznánk ilyennel, legyünk szkeptikusak és járjunk utána, hogy tényleg megfelel e a kiszemelt UA a szabályozásnak.
Az EU egy 2 éves átállási időszakot alakított ki annak érdekében, hogy mindenki fel tudjon készülni és alkalmazkodhasson az új rendszerhez. Időbe fog telni mire a cégek a 2019/945 Felhatalmazáson alapuló rendeletben foglaltak alapján kezdik majd gyártani termékeiket.

Jelenleg milyen eszközök repülhetnek?

A már C-jelzéssel ellátott UA-k mellet 2023. január 1-ig, a most forgalomban lévő drónok, az alábbi táblázatban olvasható módon kerültek A1, A2 illetve A3 alkategóriákba. Mivel ezek osztály nélküli eszközök, a táblázat is így hivatkozik rájuk.
UASMűveletDrón pilóta
OsztályMTOMAlkat.Műveleti megkötésekUAS üzembentartó nyilvántartás-ba vételePilóta kompetenciaPilóta alsó korhatár
Egyedi építésű vagy osztály-besorolás nélkül<250gA1 (repülhet A3-ban is)

Be nem vont személyek közelében várhatóan nem repül (ha mégis megjelenik ott valaki, akkor el kell hagyni a területet),

embertömeg felett nem repülhet át.

Kell, ha az UA nem játék.Nem szükséges képzés

Osztály nélküli drón

<500gKell

Használati utasítás elolvasása,

hatóság szerinti képzés és vizsga.

16
Osztály nélküli drón<2kgA2 (repülhet A3-ban is)Műveletbe be nem vont emberek felett nem repülhet át,
műveletbe be nem vont emberektől 50 m vízszintes távolságot kell tartani.
Kell

Használati utasítás elolvasása,

hatóság szerinti képzés és vizsga.

16

Osztály nélküli vagy

egyedi építésű drón

<25kgA3

Ne repüljön emberek közelébe,

150 méter vízszintes távolság lakott területtől.

Kell

Használati utasítás elolvasása,

hatóság szerinti képzés és vizsga.

16
A2 alkategória ide nem repülhetsz
Ide nem repülhetsz!

Képzések és vizsgák

Szintén jogszabály határozza meg, hogy a különböző nyílt kategóriájú műveletekhez, milyen kompetenciákkal kell rendelkezni. Az úgynevezett alapképesítés, melyet a pilóta nélküli légijármű-rendszerek távpilótái szerezhetnek meg az A1 és A3 alkategóriákhoz szükséges tudás meglétét igazolja. (C0-ás drónokhoz nem szükséges vizsgát tenni.) Az A1/A3 vizsgán a jelentkezőknek az alábbi témakörökben feltett kérdésekre kell legalább 75%-ban jó válaszolniuk:
 • repülésbiztonság,
 • légtérkorlátozások,
 • a légi közlekedés szabályozása,
 • az emberi teljesítőképesség határai,
 • operatív eljárások,
 • általános UAS-ismeretek,
 • a magánélet tiszteletben tartása és az adatvédelem,
 • biztosítás,
 • védelem.
A vizsgát jelenleg a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpontnál lehet letenni, ahol 40 perc alatt kell 40 kérdésből legalább 30 kérdést helyesen megválaszolni a sikeres vizsgához. Ez az A1/A3 vizsga.
Abban az esetben, ha külső személyekhez vagy épületekhez szeretnénk közelebb repülni, tehát A2 alkategóriában szeretnék műveletet végrehajtani, akkor már szükség lesz kiegészítő képzésre. Ez az A2 vizsga. Ahhoz, hogy A2 vizsgát tegyünk, az alábbi pontoknak kell megfelelni:
 • A1/A3 tanfolyam elvégzése és sikeres vizsgatétel,
 • nyilatkozat önállóan végzett gyakorlati képzés teljesítéséről (UAS.OPEN.040 1. és 2. pontja szerint)
 • az alábbi ismeretek elsajátítása:
  • meteorológia,
  • az UAS repülési teljesítménye,
  • a földi kockázatok technikai és operatív jellegű csökkentése.
Ezt a vizsgát is a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpontnál lehet letenni, ahol 30 perc alatt kell 30 kérdésből legalább 23 kérdést helyesen megválaszolni a sikeres vizsgához.
A Légtér.hu már elkészült az A2 vizsgafelkészítő kurzusával, mely online videós formában érhető el. A kurzus a különböző ismeretek részletes bemutatásán túl lehetőséget ad tudásod tesztelésére is próbavizsgák keretén belül. Gyakorolj nálunk, hogy a vizsgát magabiztosan és sikeresen tudd teljesíteni!

Drón és drón pilóta regisztráció

A jelenlegi szabályozás értelmében a nyílt kategóriájú UAS-t és annak üzemeltetőjét is regisztrálni kell, kivéve akkor, ha az játéknak minősül. (Játék drón: 120 gramm alatti tömegű és adatrögzítővel, például kamerával fel nem szerelt, továbbá a távpilótától legfeljebb csak 100 méterre eltávolodni képes eszköz és EU irányelvek alapján játékok közé sorolt.) A regisztrációról részletesen Drón törvény 2021 cikkünkben írunk.

Pilóta nélküli légijármű biztosítás

250 grammnál kisebb UA-val végrehajtott műveletekre (amennyiben azok nem kereskedelmi célúak) nem kell felelősség biztosítást kötni. 250 gramm vagy a feletti maximális felszálló tömegű drónokkal végzett műveletek esetén már kötelező a felelősség biztosítás. Tehát a biztosítás szempontjából nem mindegy, hogy a drónt saját szórakoztatásunkra vagy pedig megbízásra (munkára) használjuk. A kötelező mértékű drón biztosításokról itt olvashatsz részletesen.

Légtér használat, légtér igénybevétel

Sok munka árán eljut az ember arra a pontra, hogy már semmi nincs hátra, mint reptetni. Tudja, hogy mit, hol és mikor akar végrehajtani. Ekkor jön az utolsó és talán legfontosabb lépés, a légtér megfelelő ismerete és használata. Ahogy már a cikk elején is említettük, tisztában kell lenni a vonatkozó jogszabályokkal, amik meghatározzák tevékenységünket.
A balesetek elkerülésének érdekében szükség van arra, hogy tudjunk a többi légtérhasználóról és ez fordítva is így legyen. Légtér használat képzésünket azért hoztuk létre, hogy konkrét, a valóságban is felhasználható gyakorlati tudást adjunk át a hallgatóknak azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell biztonságosan és szabályosan használni a légteret.

Lépések a nyílt kategóriájú drónozáshoz​

A játék drón kategóriától eltekintettünk a felsorolásunk során.
 1. UAS megvétele, beszerzése – kötelező
 2. UAS és üzembentartó nyilvántartásba vétele – kötelező
 3. Biztosításkötés – kötelező, (kivéve 250 gramm alatti, nem kereskedelmi művelet esetén)
 4. A1/A3 vizsga kurzus elvégzése – kötelező, (kivéve 250 gramm alatt)
 5. A1/A3 tanúsítvány megszerzése (vizsga) – kötelező, (kivéve 250 gramm alatt)
 6. A2 vizsga kurzus elvégzése – opcionális
 7. A2 tanúsítvány megszerzése (vizsga) – opcionális
 8. Légtér Képzés kurzus elvégzése – opcionális
 9. Eseti vagy egyéb légtér igénylése – opcionális (nem biztos, hogy szükséges)
 10. A drón használata – kötelező (ha már eddig eljutottál 🙂 )
Látható tehát, hogy már a kedvtelési célú drónozásnak is számos követelménye van, mégis kérünk mindenkit, hogy tartsa be a szabályokat! Szükség esetén pedig kérjünk segítséget szakértőktől!