Biztonsági felmérés

Mi rendelkezik a biztonsági felmérésről?

A biztonsági felmérés készítéséről a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I.16.) Korm. rendelet és a 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet rendelkeznek, amelyek a hazai légiközlekedés alapvető jogszabályai. A biztonsági felmérést helyenként biztonsági vagy repülésbiztonsági elemzésként is említik.

Mikor kell biztonsági felmérést készíteni?

A Korm. rendelet értelmében repülésbiztonsági felmérést akkor kell elkészíteni, ha a légtérszerkezet módosítására vagy új légtér kijelölésére kerül sor. Azonban nem csak az állandó légterek esetében, hanem a légtér elhelyezkedésétől függően az eseti légterek kijelöléséhez is szükség lehet a biztonsági elemzés elkészítésére.

Abban az esetben, ha a kérelmezett eseti légtér ellenőrzött légtérben, vagy olyan légtérben helyezkedik el, ahol AFIS-t (repülőtéri tájékoztató szolgálatot) látnak el, továbbá a kérelmezett eseti légtér és ezen légterek magassági határai között kevesebb, mint 1000’ (300 méter) van vagy oldalhatáraitól kevesebb, mint 2,5 NM-re (4,6 km)  helyezkedik el, szükséges a felmérés kérelemhez mellékelése. A felmérés elkészítése mellett a légiforgalmi szolgálat véleményének beszerzése is szükséges.

2017. július 15-től azonban már azokban az esetekben is szükséges a felmérés elkészítése, valamint a repülőtér üzembentartó véleményének beszerzése, ha a kérelmezett eseti légtér átlapol egy CTR vagy TIZ légtérrel nem rendelkező repülőtér vonatkoztatási pontjától számított 3 km sugarú kör alapterületű 2000’ AMSL magasságú légtérrésszel.

Mi szükséges a biztonsági felmérés elkészítéséhez?

A felmérés elkészítésekor a légtérben végzett tevékenység légiközlekedésre vett hatásait vizsgáljuk. Ennek megfelelően minden esetben szükséges megadni a légijárművek típusát vagy legfontosabb műszaki paramétereit, a légtér elhelyezkedését, az alkalmazott eljárásokat, valamint szükség esetén a vészhelyzeti eljárásokat. A felméréshez az érintett légiforgalmi szolgáltató vagy a repülőtér üzembentartónak véleménye szintén nélkülözhetetlen, hiszen ezek a szereplők nyilatkoznak arról, hogy a kérelmezett eseti légtér milyen hatással lehet a légtér további felhasználóira.

Mit tartalmaz a biztonsági felmérés?

A biztonsági felmérésnek nemzetközi szinten egységes tartalmi elemei vannak: kötelezően tartalmaznia kell az Eurocontrol és az ICAO által meghatározottakat. A felmérés elkészítésekor azonosítani kell a tevékenység kockázatait, valamint szükség esetén kockázatcsökkentési eljárásokat kell megfogalmazni. Igazolni kell továbbá, hogy a légtérstruktúrában bekövetkezett változás nem okozza a repülésbiztonság szintjének csökkenését.

A felmérés minden esetben egyedileg, az adott légiközlekedési tevékenység paramétereinek figyelembevételével készül.

Ki készítheti el a biztonsági felmérést?

Biztonsági felmérést csak olyan személy készíthet, aki rendelkezik az együttes rendeletben meghatározott képesítéssel. A képesítés az Eurocontrol által szervezett kurzusokon, térítés ellenében szerezhető meg.

A légtér kijelölésekor a biztonsági felmérés megfelelőségéről a légiközlekedési hatóság (NFM) nyilatkozik.

Tipp: A légterekről rövid magyarázat a Légterek menüpont alatt található.